ITA-2019

ช่องทางสื่อสาร
หนังสือพิมพ์
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์

น่าปรับปรุง
พอใช้ได้
น่าสนใจ
มีความหลากหลายผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 7874
คำแนะนำ: 0
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน

หมวด : กิจกรรมLOEI3
กลุ่มข่าว :


 รักการอ่าน (อ่าน 128 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : adminloei3 (08 พ.ค. 2561)นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัต...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการว่ายนำ้เพื่อชีวิต (อ่าน 162 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : adminloei3 (07 พ.ค. 2561)นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย3เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรม"ว่ายน้ำเพื่อชีวิต"ประจำปี 2561ลดอั...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (อ่าน 107 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : adminloei3 (07 พ.ค. 2561)นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย3เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ณ ห้องปรุชุมภู...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (อ่าน 139 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : adminloei3 (02 พ.ค. 2561)นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมการฝึกอบรมหลักสูตร “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ&...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุม logbook (อ่าน 229 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : adminloei3 (23 เม.ย. 2561)ท่านพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยาฐานะแนวใหม่(ว21/2560)การใช้งาน L...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมการอ่านการเขียนภาษาไทย (อ่าน 145 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : admin (19 เม.ย. 2561)ท่านพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลยเขต 3 เป็นประธานในการประชุมประสิทธิภาพการอ่านการเขียนภาษาไทยโรงเรียน ตชด.และโรงเรียนคู่พัฒนา ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันสงกรานต์61 (อ่าน 159 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : adminloei3 (17 เม.ย. 2561)ท่านพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ใน วันที่...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมครูปฐมวัย (อ่าน 151 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : adminloei3 (10 เม.ย. 2561)ท่านพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการเรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติวันที่ 10 เมษายน 256...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมการจัดทำแผนการศึกษา (อ่าน 166 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : adminloei3 (09 เม.ย. 2561)ท่านพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการทำแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคลในศูนย์การเรียน ครั้งที่ 2/2561วันที่ 9...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันจักรี (อ่าน 154 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : adminloei3 (06 เม.ย. 2561)นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต3 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีเนื่องในงานวันจักรีในวันที่ 6 มี.ค. 2561 โดยมีท่านดร.ประยูร อร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมการเสริมความรู้ความเข้าใจ (อ่าน 181 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : adminloei3 (03 เม.ย. 2561)
ท่านพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
การจัดทำรายงาน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ร่วมพิธีอำเภอ (อ่าน 172 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : adminloei3 (31 มี.ค. 2561)นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลยเขต3 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมข้าราชการและบุคลากรเลย เขต3 (อ่าน 168 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : adminloei3 (30 มี.ค. 2561)วันที่ 30 มี.ค.2561 นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลยเขต3 เป็นประธานการประชุมข้าราชการและบุคลากรของ สพป.เลยเขต3 ครั้งที่ 1/2561
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมเชิงปฏิบัติการการรับนักเรียน (อ่าน 171 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : adminloei3 (28 มี.ค. 2561)ท่านรองสมพงษ์ พรมใจ รอง ผอ.สพป.เลยเขต 1 ช่วยปฏิบัติราชการ สพป.เลยเขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานรับนักเรียนและการรายงานผลในระบ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมเตรียมความพร้อมการประเมิน (อ่าน 135 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : adminloei3 (27 มี.ค. 2561)วันที่ 27 มี.ค.2561ท่านพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลยเขต3 เป็นประธานในการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินเพื่อให้เป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมทางไกล (อ่าน 132 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : admin loei3 (23 มี.ค. 2561)สพป.เลย เขต3 โดยท่านสมพงษ์ พรมใจ รอง ผอ.สพป.เลย เขต3 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมรับชมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 มอบประกาศนียบัตร (อ่าน 192 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : admin loei3 (16 มี.ค. 2561)วันที่ 15 มี.ค.2561ท่านพิสุทธิ์  แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต3เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ อำเภอภูเรือ ประจำปีการศึกษา ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประเมินติดตาม61 (อ่าน 131 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : admin loei3 (15 มี.ค. 2561)คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.เลยเขต 3 โดยท่านพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลยเขต 3 ออกติดตามรวบรวมข้อมูลและเอกสารผลการปฏิบัติงานข...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ติดตามระบบอินเตอร์เน็ต(สพฐ.) (อ่าน 130 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : admin loei3 (15 มี.ค. 2561)คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ(สพฐ.)ได้ออกติดตามการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดจำนวน 8 โรงเรียนระหว่างวันที่12-14 มี.ค....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมโรงเรียนประชารัฐ (อ่าน 177 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : admin loei3 (06 มี.ค. 2561)นายสมพงษ์ พรมใจ รอง ผอ.สพป.เลยเขต 3 เป็นประธานในการประชุมการสำรวจความต้องการจำเป็นสำหรับการจัดการศึกษาของโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) เวลา 13.00 น. วั...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 15
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวยอดนิยมในหมวด
 สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองนักเรียนยากจน
11 มี.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่2/2559
03 ธ.ค. 2559
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
03 ธ.ค. 2559
 สพป.ลย.3 จัดงานทำบุญสำนักงานแห่งใหม่
08 ม.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"ยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ : PLC (Professional learning ...
27 มี.ค. 2560
ทั้งหมด