ITA-2019

ช่องทางสื่อสาร
FB-LOEI3
หนังสือพิมพ์
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์

น่าปรับปรุง
พอใช้ได้
น่าสนใจ
มีความหลากหลายผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 2302
คำแนะนำ: 0
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน

หมวด : กิจกรรมLOEI3
กลุ่มข่าว :


 ประชุมกรรมการ O-Net (อ่าน 155 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : admin loei3 (25 ม.ค. 2561)
วันที่ 25 มกราคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3
นำโดยนายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลยเขต 3 นายประพัฒน์ อ่ำนาเ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การติดตามการใช้อินเทอรืเน็ตสถานศึกษา (อ่าน 141 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : admin (23 ม.ค. 2561)22 มกราคม 2561 นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.ลย.3 พร้อมด้วยคณะทำงาน ออกติดตามเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนโครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียนความเร็วสูง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุม confereanc (อ่าน 171 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : adminloei3 (20 ม.ค. 2561)วันที่ 19 มกราคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3 นำโดยนายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 มอบทุนการศึกษา (อ่าน 146 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : admin loei3 (17 ม.ค. 2561)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 โดยท่านประพัฒน์ อ่ำนาเพียง ผอ.กลุ่มนิเทศฯพร้อมด้วยนายวชิรศักดิ์ เนรมิตพานิชย์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ให...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันครู ๑๖ มกราคม 2561 (อ่าน 210 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : admin (16 ม.ค. 2561)วันที่ ๑๖ มกราคม  ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓  ร่วมกับสมาคมครู
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมกีฬา วันครู 15 มกราคม 2561 (อ่าน 213 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : admin (15 ม.ค. 2561)15 มกราคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 3 เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมกีฬาวันครู
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  ศรีสองรักเกมส์ (อ่าน 158 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : admin (12 ม.ค. 2561)12 มกราคม 2561 นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอด่านซ้ายเป็นประธานเปิดงานกีฬานักเรียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เขตตรวจราชการที่1มอบเครื่องนุ่งห่มช่วยเหลือนักเรียน... (อ่าน 147 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : admin (11 ม.ค. 2561)นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.ลย.3 .ให้การต้อนรับ นายดำหริ งิมสันเทียะ
ผอ.สพป.พระนครศรีอยุทธยา เขต 1 ประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมconferenceและประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 192 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : admin loei3 (29 ธ.ค. 2560)การประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3.,ผู้บริหารสถานศึกษา,เจ้าหน้าที่และ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปี61 (อ่าน 164 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : admin loei3 (25 ธ.ค. 2560)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 นำโดยท่านพิสุทธิ์ แสนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการได้...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมconference (อ่าน 174 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : admin loei3 (22 ธ.ค. 2560)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3นำโดยท่านสมพงษ์ พรมใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3 พร้อมด้วย ผอ.ทุกกลุ่มงาน เจ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีเปิดงานการแข่งขันทักษะวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเ... (อ่าน 119 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : admin loei3 (21 ธ.ค. 2560)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3 นำโดยนายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 พร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมพ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการรินน้ำใจช่วยภัยหนาย (อ่าน 136 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : admin loei3 (20 ธ.ค. 2560)นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 รับมอบเงินตามโครงการรินน้ำใจช่วยภ้ยหนาว สพฐ. จากท่านรองเลขาธิการคณะกรรมกา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พุธเช้าข่าว สพฐ. (อ่าน 107 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : admin loei3 (20 ธ.ค. 2560)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 นำโดยท่านสมพงษ์ พรหมใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 พร้อมคณะ รับชมรายการพุธ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ตรวจสอบติดตั้งระบบDLIT (อ่าน 109 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : admin loei3 (19 ธ.ค. 2560)ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเลยเขต 3 นำโดยนายสุริยนต์ ชมภู รก.ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเลยเขต 3 พร้อมคณะได้ออกทำการตรวจสอบการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พุธเช้าข่าว สพฐ. (อ่าน 167 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : admin loei3 (13 ธ.ค. 2560)วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560เวลา 08.00 น. นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 พร้อมด้วยคณะ ร่วมรับชมรายการ "...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การแข่งขันกีฬา ประเพณีเบญจภาคี ครั้งที่ 4 (อ่าน 138 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : admin loei3 (11 ธ.ค. 2560)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประเพณีเบญจภาคี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาโปรซ็อคเ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรี... (อ่าน 235 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : admin loei3 (04 ธ.ค. 2560)การประชุมตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (อ่าน 212 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : admin loei3 (04 ธ.ค. 2560)การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ครั้งที่ 18/2560 วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมธร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ยินดีต้อนรับท่าน ผู้อำนวยการพิสุทธิ์ แสนเมือง  (อ่าน 223 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : admin loei3 (29 พ.ย. 2560)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 ยินดีต้อนรับท่านพิสุทธิ์ แสนเมือง ที่ท่านได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 13
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวยอดนิยมในหมวด
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่2/2559
03 ธ.ค. 2559
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
03 ธ.ค. 2559
 สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองนักเรียนยากจน
11 มี.ค. 2560
 สพป.ลย.3 จัดงานทำบุญสำนักงานแห่งใหม่
08 ม.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"ยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ : PLC (Professional learning ...
27 มี.ค. 2560
ทั้งหมด