ITA-2019

ช่องทางสื่อสาร
FB-LOEI3
หนังสือพิมพ์
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์

น่าปรับปรุง
พอใช้ได้
น่าสนใจ
มีความหลากหลายผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 2302
คำแนะนำ: 0
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน

หมวด : กิจกรรมLOEI3
กลุ่มข่าว :


 ประชุมข้าราชการและบุคลากรเลย เขต3 (อ่าน 153 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : adminloei3 (30 มี.ค. 2561)วันที่ 30 มี.ค.2561 นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลยเขต3 เป็นประธานการประชุมข้าราชการและบุคลากรของ สพป.เลยเขต3 ครั้งที่ 1/2561
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมเชิงปฏิบัติการการรับนักเรียน (อ่าน 164 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : adminloei3 (28 มี.ค. 2561)ท่านรองสมพงษ์ พรมใจ รอง ผอ.สพป.เลยเขต 1 ช่วยปฏิบัติราชการ สพป.เลยเขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานรับนักเรียนและการรายงานผลในระบ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมเตรียมความพร้อมการประเมิน (อ่าน 128 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : adminloei3 (27 มี.ค. 2561)วันที่ 27 มี.ค.2561ท่านพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลยเขต3 เป็นประธานในการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินเพื่อให้เป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมทางไกล (อ่าน 125 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : admin loei3 (23 มี.ค. 2561)สพป.เลย เขต3 โดยท่านสมพงษ์ พรมใจ รอง ผอ.สพป.เลย เขต3 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมรับชมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 มอบประกาศนียบัตร (อ่าน 185 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : admin loei3 (16 มี.ค. 2561)วันที่ 15 มี.ค.2561ท่านพิสุทธิ์  แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต3เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ อำเภอภูเรือ ประจำปีการศึกษา ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประเมินติดตาม61 (อ่าน 124 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : admin loei3 (15 มี.ค. 2561)คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.เลยเขต 3 โดยท่านพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลยเขต 3 ออกติดตามรวบรวมข้อมูลและเอกสารผลการปฏิบัติงานข...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ติดตามระบบอินเตอร์เน็ต(สพฐ.) (อ่าน 123 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : admin loei3 (15 มี.ค. 2561)คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ(สพฐ.)ได้ออกติดตามการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดจำนวน 8 โรงเรียนระหว่างวันที่12-14 มี.ค....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมโรงเรียนประชารัฐ (อ่าน 169 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : admin loei3 (06 มี.ค. 2561)นายสมพงษ์ พรมใจ รอง ผอ.สพป.เลยเขต 3 เป็นประธานในการประชุมการสำรวจความต้องการจำเป็นสำหรับการจัดการศึกษาของโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) เวลา 13.00 น. วั...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุม กตปน. (อ่าน 153 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : admin loei3 (06 มี.ค. 2561)นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขต วันที่ 6 มี.ค.2561 ณ ห้องปร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการในการจัดการทำแผนปฏิบัติกา... (อ่าน 161 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : admin loei3 (06 มี.ค. 2561)นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลยเขต3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการในการจัดการทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ สพป.เลย เขต3 วันที่...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุม NT (อ่าน 329 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : admin loei3 (05 มี.ค. 2561)วันที่ 5 มี.ค.2561 ท่านพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลยเขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ตรวจโรงเรียน (อ่าน 160 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : adminloei3 (26 ก.พ. 2561)
วันที่ 26 ก.พ.2561 ท่านพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 และนายสมพงษ์ พรมใจ รอง ผอ.สพป.เลย เขต3ได้ให้เกียรติตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจคณะคร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 งานไม้ดอก (อ่าน 137 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : adminloei3 (25 ก.พ. 2561)วันที่ 24 ก.พ.2561 นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานในการเปิดการแสดงน้ำพุประกอบดนตรี ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 มอบเสื้อกันหนาว (อ่าน 161 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : admin loei3 (21 ก.พ. 2561)วันที่ 21 ก.พ.2561 โดยนายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต3 เป็นประธานในการรับมอบเสื้อกันหนาว ณ ห้องประชุมภูลมโล
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ติดตามระบบอินเตอร์เน็ต (อ่าน 145 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : admin loei3 (16 ก.พ. 2561)
วันที่ 15 กพ.61นายพิสุทธิ์  แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ กลุ่ม dl-ict ได้ออกติดตามการดำเนินการติดตั้งอินเตอร์เน็ตโรงเรีย...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ติดตามระบบอินเตอร์เน็ต (อ่าน 153 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : admin loei3 (07 ก.พ. 2561)
วันที่ 6 ก.พ. 2561 โดยท่านพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมคณะทำงานติดตามระบบอินเตอร์เน็ต ได้ออกติดตามการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรี...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สอบ o-net (อ่าน 152 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : admin loei3 (05 ก.พ. 2561)
ท่านพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลยเขต3  ออกเยื่ยมเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการและนักเรียนในการสอบO-NET ชั้น ป.6และ ม.3 ในระหว่าางวันที่&nb...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 138 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : admin loei3 (31 ม.ค. 2561)วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น.โดยท่านพิสุทธิ์ แสนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้เป็นประธานในการประชุมชมรมลูกจ้า...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พุธเช้าข่าว สพฐ. (อ่าน 142 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : admin loei3 (31 ม.ค. 2561)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยท่านพิสุทธิ์ แสนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะ ๗ C ของครู ๔.... (อ่าน 189 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : admin (27 ม.ค. 2561)27 มกราคม 2561  นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.ลย.3 เป็นประธานเปิด อบรมโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะ 7c ของครู 4.0 สู่การยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 13
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวยอดนิยมในหมวด
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่2/2559
03 ธ.ค. 2559
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
03 ธ.ค. 2559
 สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองนักเรียนยากจน
11 มี.ค. 2560
 สพป.ลย.3 จัดงานทำบุญสำนักงานแห่งใหม่
08 ม.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"ยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ : PLC (Professional learning ...
27 มี.ค. 2560
ทั้งหมด