ITA-2019

ช่องทางสื่อสาร
หนังสือพิมพ์
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์

น่าปรับปรุง
พอใช้ได้
น่าสนใจ
มีความหลากหลายผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 7985
คำแนะนำ: 0
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน

หมวด : กิจกรรมLOEI3
กลุ่มข่าว :


 อบรม google from (อ่าน 136 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : adminloei3 (29 มิ.ย. 2561)นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ google for Education:Google from ของทีมเคลื่อนที่เร็ว(Roving Team : RT)...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (อ่าน 122 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : adminloei3 (27 มิ.ย. 2561)นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลย...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการไทยยั่งยืน (อ่าน 123 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : adminloei3 (26 มิ.ย. 2561)สพป.เลย เขต 3 นำโดยนายพิสุทธิ์ แสนเมืองผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ด้วยการอ่านสารของรัฐมนตรีว...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประเมินสัมฤิทธิ์ผลการปฏิบัติงาน 25 มิ.ย. 61 (อ่าน 133 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : admin (25 มิ.ย. 2561)วันที่ 25 มิ.ย. 61 นำโดย ดร.อัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.ชนาธิป สำเริง 
และนายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.หนองคา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อาหารกลางวัน (อ่าน 139 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : admin (20 มิ.ย. 2561)นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.ลย.3 พร้อมคณะกรรมการกลุ่มส่งเสริมการจัดกาาศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ประธานกลุ่มโรงเรียน ได้กำกับติดตาม ตรวจสอบโครงการอาหารกลางว...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 #KICKOFF (อ่าน 112 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : admin (20 มิ.ย. 2561)
นายสมพงษ์  พรมใจ รองผอ.สพป.เลย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ รองผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเดินรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประเมินสัมฤิทธิ์ผลการปฏิบัติงาน (อ่าน 212 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : admin (11 มิ.ย. 2561)นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลยเขต 3พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร ให้การต้อนรับท่านดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ท่านดร.รอง ปัญสังกาและนายคำจันทร์ รัตนอุปการ คณ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาษาไทย (อ่าน 154 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : admin (08 มิ.ย. 2561)นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรให้การต้อนรับท่านวาทินี ธีระตระกูล อดีตที่ปรึกษา สพฐ.พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินเชิงปร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พุธเช้าข่าว สพฐ วันที่ 6 มิ.ย. 2561 (อ่าน 123 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : admin (06 มิ.ย. 2561)วันที่ 6 มิ.ย. 2561 นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมรับฟังการรณรงค...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 แข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ (อ่าน 152 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : admin (05 มิ.ย. 2561)วันที่ 4 มิ.ย.2561 นายวชิรศักด์ิ เนรมิตรพานิชย์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้เป็นตัวแทนผอ.สพป.เลย เขต3 นำคณะบุคลากรร่วมเป็นศักดิ์ขีพยานการแ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กล่าวคำปฏิยาน (อ่าน 135 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : admin (05 มิ.ย. 2561)วันที่ 4 มิ.ย.2561 นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลยเขต3 ได้นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิยานสำนักงานเขตสุจริ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พัฒนาทักษะชีวิต (อ่าน 112 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : adminloei3 (30 พ.ค. 2561)วันที่ 30 พ.ค. 2561 นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในว...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการจริยธรรม (อ่าน 104 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : adminloei3 (25 พ.ค. 2561)นายสมพงษ์ พรมใจ รก.ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนด่านซ้าย ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ค. 2561 ณ วัดเ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการต่อต้านการทุจริต (อ่าน 122 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : adminloei3 (24 พ.ค. 2561)วันที่ 23 พ.ค. 2561 นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 ได้เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและต่อต้านการทุจริต ณ สนามหน้าสพป.เลย ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุม ITA 2/61 (อ่าน 121 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : adminloei3 (24 พ.ค. 2561)วันที่ 21 พ.ค. 2561 เวลา 09.00 น. นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของสพป.เลย เข...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมชี้แจง DMC 61 (อ่าน 190 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : adminloei3 (18 พ.ค. 2561)นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย 3 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ประจำปี 2561 โดยมีนายสมพงษ์ พรมใจ รก.ผอ.สพป.เลย เขต3 และคณะครูบุคลา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 MOU เขต3 (อ่าน 172 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : adminloei3 (16 พ.ค. 2561)นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต3 เป็นประธานในการทำพิธีลงนามความร่วมมือเขตสุจริต ของสพป.ลย.3 ณ ห้องประชุมภูลมโล วันที่ 16 พ.ค. 2561
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุม ITA (อ่าน 194 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : adminloei3 (15 พ.ค. 2561)นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลยเขต3 เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการชี้แจงการประเมิน ITA วันที่ 15 พ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมภูลมโล สพป.เลยเขต3
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ศึกษาดูงานเพชรบุรี (อ่าน 129 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : adminloei3 (14 พ.ค. 2561)โครงการส่งเสริมศักยภาพการปฺฏิบัติการงานของบุคลากร สพป.เลย เขต3 ระหว่างวันที่ 10-13 พ.ค. 2561 ณ จังหวัดเพชรบุรี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รับชม DLTV (อ่าน 180 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : adminloei3 (09 พ.ค. 2561)วันที่ 9 พ.ค. 2561นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต3 นายสมพงษ์ พรมใจ รองผอ.สพป.เลย เขต3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 15
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวยอดนิยมในหมวด
 สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองนักเรียนยากจน
11 มี.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่2/2559
03 ธ.ค. 2559
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
03 ธ.ค. 2559
 สพป.ลย.3 จัดงานทำบุญสำนักงานแห่งใหม่
08 ม.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"ยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ : PLC (Professional learning ...
27 มี.ค. 2560
ทั้งหมด