ITA-2019

ช่องทางสื่อสาร
หนังสือพิมพ์
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์

น่าปรับปรุง
พอใช้ได้
น่าสนใจ
มีความหลากหลายผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 7874
คำแนะนำ: 0
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน

หมวด : กิจกรรมLOEI3
กลุ่มข่าว :


 ประชุม (ก.ต.ป.น.)  (อ่าน 115 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (11 ก.ย. 2561)นายพิสุทธิ์  แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานการประชุม (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 4/2561 วันที่  11  กันยายน พ.ศ. 2561   ณ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมโครงการตาวิเศษ (อ่าน 101 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (06 ก.ย. 2561)นายสมพงษ์  พรมใจ  รอง ผอ. สพป.เลย เขต 1 ปฏิบัติราชการ รอง ผอ.สพป เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ตาวิเศษ (สร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะอ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูแกนนำภาษาอังกฤษ Boot Camp (อ่าน 120 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (29 ส.ค. 2561)นายพิสุทธิ์  แสนเมือง ผอ. สพป. เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) วันที่ 2...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การศึกษาดูงาน ก.ต.ป.น. ของ สพป.เลย เขต 3 (อ่าน 145 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (23 ส.ค. 2561)นายพิสุทธิ์   แสนเมือง  ผอ.สพป.เลย เขต 3 นำคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา  ( ก.ต.ป.น.)ของ สพ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ ... (อ่าน 145 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (17 ส.ค. 2561)นายพิสุทธิ์  แสนเมือง  ผอ. สพป. เลย เขต 3  เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ 60 พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนรา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การอบรมเชิงปฏิบัติการงานทะเบียน School MIS (อ่าน 179 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (15 ส.ค. 2561)นายสมพงษ์  พรมใจ รอง.ผอ.สพป.เลย เขต 1 ช่วยปฏิบัติราชการ  สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม SchoolMIS
ระ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม (อ่าน 121 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (13 ส.ค. 2561)นายประพัตร์  อ่ำนาเพียง  ผอ.กลุ่มนิเทศก์  สพป.เลย เขต 3 นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง สพป.เลย เขต 3 เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการฝึกอบรมทักษะชีวิตพลังเด็กไทย หยุดยั้งภัยยาเ... (อ่าน 109 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (08 ส.ค. 2561)ว่าที่ ร.ต.สุทิน  ทองปั้น  ผอ.โรเรียนบ้านนาขามป้อม รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมทักษะชีวิตพลังเด็กไทย ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ระดับกลุ่มจังหวั... (อ่าน 130 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (07 ส.ค. 2561)นายพิสุทธิ์  แสนเมือง  ผอ.สพป.เลย.3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 1 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การอบรมหลักสูตร  (อ่าน 95 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (03 ส.ค. 2561)นายประพัตร์  อ่ำนาเพียง ผอ.กลุ่มนิเทศก์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา  ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2561&...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมการขับเคลื่อนการศึกษามัธยมศึกษาไทย 4.0 เพ... (อ่าน 112 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (31 ก.ค. 2561)นายพิสุทธิ์  แสนเมือง ผอ. สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนการศึกษามัธยมศึกษาไทย 4.0 เพื่อการมีงานทำแห่งศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 31...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู... (อ่าน 112 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (31 ก.ค. 2561)นายประพัตร์  อ่ำนาเพียง  ผอ.กลุ่มนิเทศก์ นำคณะข้าราชการและลูกจ้าง  สพป.เลย เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมการพัฒนาสร้างและผลิตสื่อเทคโนโลยี (อ่าน 106 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (26 ก.ค. 2561)ท่านพิสุทธฺิ์  แสนเมือง เป็นประธานเปิดการอบรม การพัฒนาสื่อการสร้างและผลิตสื่อเทคโนโลยี ด้วยโปรแกรม Photoshop . illustrator  ในวันที่ 24-25 กร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ค่ายเยาวชน (อ่าน 90 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : admin (19 ก.ค. 2561)นายประพัตร์ อ่ำนาเพียง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นประธานเปิดงานการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" สำหรับโรงเรียนสุจริตเครือข่าย 30% และ 40% วั...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงทางการเรียน (อ่าน 200 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : admin (17 ก.ค. 2561)นายสมพงษ์ พรมใจ รก.ผอ.สพป.เลย เขต 3 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ย...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (อ่าน 100 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : admin (17 ก.ค. 2561)นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัตการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อย...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมแกนนำนักเรียนโรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 131 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : admin (16 ก.ค. 2561)วันที่ 15 ก.ค.2561 ท่านสมพงษ์ พรมใจ รก.ผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มนิเทศและคณะกรรมการดำเนินงาน
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมโ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สำนักงานเขตคุณธรรม (อ่าน 94 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : admin (15 ก.ค. 2561)
นายสมพงษ์ พรมใจ รก.ผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ชัยภูมิเขต 2 ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านโคกงาม (อ่าน 105 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : admin (09 ก.ค. 2561)สพป.เลย เขต 3 โดยท่านพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.ชัยภูมิ เขต 2ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ 2561...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมโรงเรียนคุณธรรมวันที่ 7-8 ก.ค 61 (อ่าน 126 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : admin (09 ก.ค. 2561)นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 เปิดอบรมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้ผู้บริหารและครูผู...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 15
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวยอดนิยมในหมวด
 สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองนักเรียนยากจน
11 มี.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่2/2559
03 ธ.ค. 2559
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
03 ธ.ค. 2559
 สพป.ลย.3 จัดงานทำบุญสำนักงานแห่งใหม่
08 ม.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"ยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ : PLC (Professional learning ...
27 มี.ค. 2560
ทั้งหมด