ITA-2019

ช่องทางสื่อสาร
FB-LOEI3
หนังสือพิมพ์
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์

น่าปรับปรุง
พอใช้ได้
น่าสนใจ
มีความหลากหลายผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 2302
คำแนะนำ: 0
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน

หมวด : กิจกรรมLOEI3
กลุ่มข่าว :


 ประชุมการพัฒนาสร้างและผลิตสื่อเทคโนโลยี (อ่าน 99 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์  เลย 3 (26 ก.ค. 2561)ท่านพิสุทธฺิ์  แสนเมือง เป็นประธานเปิดการอบรม การพัฒนาสื่อการสร้างและผลิตสื่อเทคโนโลยี ด้วยโปรแกรม Photoshop . illustrator  ในวันที่ 24-25 กร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ค่ายเยาวชน (อ่าน 83 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : admin (19 ก.ค. 2561)นายประพัตร์ อ่ำนาเพียง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นประธานเปิดงานการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" สำหรับโรงเรียนสุจริตเครือข่าย 30% และ 40% วั...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงทางการเรียน (อ่าน 188 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : admin (17 ก.ค. 2561)นายสมพงษ์ พรมใจ รก.ผอ.สพป.เลย เขต 3 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ย...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (อ่าน 90 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : admin (17 ก.ค. 2561)นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัตการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อย...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมแกนนำนักเรียนโรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 121 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : admin (16 ก.ค. 2561)วันที่ 15 ก.ค.2561 ท่านสมพงษ์ พรมใจ รก.ผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มนิเทศและคณะกรรมการดำเนินงาน
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมโ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สำนักงานเขตคุณธรรม (อ่าน 85 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : admin (15 ก.ค. 2561)
นายสมพงษ์ พรมใจ รก.ผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ชัยภูมิเขต 2 ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านโคกงาม (อ่าน 98 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : admin (09 ก.ค. 2561)สพป.เลย เขต 3 โดยท่านพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.ชัยภูมิ เขต 2ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ 2561...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมโรงเรียนคุณธรรมวันที่ 7-8 ก.ค 61 (อ่าน 116 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : admin (09 ก.ค. 2561)นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 เปิดอบรมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้ผู้บริหารและครูผู...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรม google from (อ่าน 123 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : adminloei3 (29 มิ.ย. 2561)นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ google for Education:Google from ของทีมเคลื่อนที่เร็ว(Roving Team : RT)...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (อ่าน 112 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : adminloei3 (27 มิ.ย. 2561)นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลย...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการไทยยั่งยืน (อ่าน 116 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : adminloei3 (26 มิ.ย. 2561)สพป.เลย เขต 3 นำโดยนายพิสุทธิ์ แสนเมืองผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ด้วยการอ่านสารของรัฐมนตรีว...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประเมินสัมฤิทธิ์ผลการปฏิบัติงาน 25 มิ.ย. 61 (อ่าน 126 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : admin (25 มิ.ย. 2561)วันที่ 25 มิ.ย. 61 นำโดย ดร.อัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.ชนาธิป สำเริง 
และนายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.หนองคา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อาหารกลางวัน (อ่าน 131 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : admin (20 มิ.ย. 2561)นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.ลย.3 พร้อมคณะกรรมการกลุ่มส่งเสริมการจัดกาาศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ประธานกลุ่มโรงเรียน ได้กำกับติดตาม ตรวจสอบโครงการอาหารกลางว...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 #KICKOFF (อ่าน 105 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : admin (20 มิ.ย. 2561)
นายสมพงษ์  พรมใจ รองผอ.สพป.เลย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ รองผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเดินรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประเมินสัมฤิทธิ์ผลการปฏิบัติงาน (อ่าน 205 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : admin (11 มิ.ย. 2561)นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลยเขต 3พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร ให้การต้อนรับท่านดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ท่านดร.รอง ปัญสังกาและนายคำจันทร์ รัตนอุปการ คณ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาษาไทย (อ่าน 146 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : admin (08 มิ.ย. 2561)นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรให้การต้อนรับท่านวาทินี ธีระตระกูล อดีตที่ปรึกษา สพฐ.พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินเชิงปร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พุธเช้าข่าว สพฐ วันที่ 6 มิ.ย. 2561 (อ่าน 117 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : admin (06 มิ.ย. 2561)วันที่ 6 มิ.ย. 2561 นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมรับฟังการรณรงค...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 แข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ (อ่าน 145 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : admin (05 มิ.ย. 2561)วันที่ 4 มิ.ย.2561 นายวชิรศักด์ิ เนรมิตรพานิชย์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้เป็นตัวแทนผอ.สพป.เลย เขต3 นำคณะบุคลากรร่วมเป็นศักดิ์ขีพยานการแ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กล่าวคำปฏิยาน (อ่าน 128 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : admin (05 มิ.ย. 2561)วันที่ 4 มิ.ย.2561 นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลยเขต3 ได้นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิยานสำนักงานเขตสุจริ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พัฒนาทักษะชีวิต (อ่าน 105 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : adminloei3 (30 พ.ค. 2561)วันที่ 30 พ.ค. 2561 นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในว...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 13
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวยอดนิยมในหมวด
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่2/2559
03 ธ.ค. 2559
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
03 ธ.ค. 2559
 สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองนักเรียนยากจน
11 มี.ค. 2560
 สพป.ลย.3 จัดงานทำบุญสำนักงานแห่งใหม่
08 ม.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"ยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ : PLC (Professional learning ...
27 มี.ค. 2560
ทั้งหมด