ITA-2019

ช่องทางสื่อสาร
หนังสือพิมพ์
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์

น่าปรับปรุง
พอใช้ได้
น่าสนใจ
มีความหลากหลายผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 7875
คำแนะนำ: 0
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน

หมวด : กิจกรรมLOEI3
กลุ่มข่าว :


 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบ... (อ่าน 377 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (26 เม.ย. 2562)   วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายพิสุทธิ์  แสนเมือง  ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประะธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครง...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (อ่าน 234 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (25 เม.ย. 2562) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายพิสุทธิ์  แสนเมือง  ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสะเต็มศึกษา STEM
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (อ่าน 289 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (24 เม.ย. 2562) การประชุมบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในพื้นที่ จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน พ.ศ. 2562 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรม สำนักงานเขต สุจริต (อ่าน 217 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (22 เม.ย. 2562)  วันที่  22  เมษายน 2562  นายพิสุทธิ์  แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วย  นายสมพงษ์  พรมใจ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภาวะโภชนาการ (อ่าน 250 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (19 เม.ย. 2562) วันที่ 19 เมษายน 2562  สพป.เลย เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย 3 ร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ (อ่าน 230 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (10 เม.ย. 2562) วันที่ 9  เมษายน 2562 คณะกรรมการบริหาร สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รดน้ำขอพรจากนายพิสุทธิ์  แส...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมคณะกรรมการ (ITA) ปี 2562 (อ่าน 225 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (05 เม.ย. 2562)  วันที่ 5 เมษายน 2562 นายพิสุทธิ์  แสนเมือง  ผอ.สพป.เลย เขต 3 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและควา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุม SUMMER CAMP อาชีพ (อ่าน 183 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (21 มี.ค. 2562) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายพิสุทธิ์  แสนเมือง  ผอ.สพป.เลย เขต 3
เป็นประธานการประชุม SUMMER  CAMP อาชีพ ณ ห้องประชุม ภู...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ Active Learn... (อ่าน 464 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (09 มี.ค. 2562)     วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายพิสุทธิ์  แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมการทำบันทึกข้อตกลง การปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อ... (อ่าน 400 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (08 มี.ค. 2562)      นายพิสุทธิ์  แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3  เป็นประธานการประชุม 
การทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมผู้บริหาร 1/2562 (อ่าน 357 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (07 มี.ค. 2562)  วันที่ 5 มีนาคม 2562 นายพิสุทธิ์  แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 1/2562 
ณ ห้องประชุมภูลมโล ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมเชิงปฏิบัติการพัมนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเท... (อ่าน 104 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : admin (28 ก.พ. 2562)
ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น  นายพิสุทธิ์  แสนเมือง  ผอ.สพป.เลย เขต 3 
เป็นประธานการเปิดป...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะอนุกรรมการ (อ.ก.ต.ป.น.) (อ่าน 322 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (21 ก.พ. 2562)   วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  นายพิสุทธิ์  แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการประเมินการอ่าน ป.1 (อ่าน 301 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (12 ก.พ. 2562)    วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น  นายพิสุทธิ์  แสนเมือง 
ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานการเปิดประชุ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (อ่าน 292 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (07 ก.พ. 2562)   นายพิสุทธิ์  แสนเมือง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนคุณภาพ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O... (อ่าน 139 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : นางสาวอะสะพฎี ทุมลา (04 ก.พ. 2562)      วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ประจำปี 2562 ที่สนามสอบ โรงเรียนชุมชนบ้านนาพ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การจัดงานวันครู (อ่าน 768 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (17 ม.ค. 2562)วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2562  นายโสภณ  สุวรรณรัตน์ รอง ผวจ.เลย เป็นประธานเิดงานวันครู ประจำ 2562  ของสพป.เลย เขต 3 ณ ห้องประชุมศาลาประขาคม ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมการจัดงานวันครู ปี 2562 (อ่าน 454 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (08 ม.ค. 2562)       วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.  นายพิสุทธิ์  แสนเมือง
ผอ.สพป.เลย เขต 3  เป็นประธานการประชุมก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพฐ. สัญจร (อ่าน 360 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (07 ม.ค. 2562) ในระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ โดยสำนักติดตามประเมินผลการจัดการ ได้มาตรวจราชการ ในพื้นที่จังหวัด...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (อ่าน 628 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (25 ธ.ค. 2561)   วันที่ 25 ธ.ค. 2561 เวลา 09.00 นายพิสุทธิ์  แสนเมือง  ผอ.สพป เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล&nb...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 15
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวยอดนิยมในหมวด
 สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองนักเรียนยากจน
11 มี.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่2/2559
03 ธ.ค. 2559
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
03 ธ.ค. 2559
 สพป.ลย.3 จัดงานทำบุญสำนักงานแห่งใหม่
08 ม.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"ยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ : PLC (Professional learning ...
27 มี.ค. 2560
ทั้งหมด