ITA-2019

ช่องทางสื่อสาร
FB-LOEI3
หนังสือพิมพ์
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์

น่าปรับปรุง
พอใช้ได้
น่าสนใจ
มีความหลากหลายผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 2302
คำแนะนำ: 0
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน

หมวด : กิจกรรมLOEI3
กลุ่มข่าว :


 ประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (อ่าน 97 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (05 พ.ย. 2561)   นายพิสุทธิ์  แสนเมือง  ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามนโยบาย สพฐ  ณ.ห้องประช...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ... (อ่าน 96 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (05 พ.ย. 2561)นายพิสุทธิ์  แสนเมือง  ผอ.สพป.เลย  เขต 3 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ทั่วประเทศ และศึกษาดู...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุม (ก.ต.ป.น.)  (อ่าน 84 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (29 ต.ค. 2561)นายพิสุทธิ์  แสนเมือง  ผอ.สพป. เลย เขต 3 เป็นประธานการประชุม  กตปน. สพป.เลย เขต 3 วันที่ 26  ต.ค.2561 ณ โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชการ และเทคโนโล... (อ่าน 178 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (16 ต.ค. 2561)นายพิสุทธิ์  แสนเมือง  ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม  วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 25...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ (อ่าน 134 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (11 ต.ค. 2561)นายพิสุทธิ์  แสนเมือง  ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการผู้ตัดสิน  งานมหกรรมวิชาการ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลด่...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 งานมุทิตา ครูเกษียณ 2561 (อ่าน 178 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (28 ก.ย. 2561)นายพิสุทธิ์  แสนเมือง  ผอ.สพป.เลย เขต 3  เป็นประธานงานมุทิตา  เกษียณอายุราชการ ข้าราชการครู  ผู้บริหาร  และบุคลากรในสังก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ต้อนรับคณะ ก.ต.ป.น. จาก ยโสธร เขต 2 (อ่าน 119 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (18 ก.ย. 2561)นายสมพงษ์  พรมใจ  รองผอ.สพป.เลย เขต 1 ปฎิบัติราชการ  รอง.ผอ.สพป.เลย เขต 3 ให้การต้อนรับคณะ ก.ต.ป.น. และเจ้ากน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 114 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (12 ก.ย. 2561)นายพิสุทธิ์  แสนเมือง  ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.เลย เขต 3  ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุม (ก.ต.ป.น.)  (อ่าน 108 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (11 ก.ย. 2561)นายพิสุทธิ์  แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานการประชุม (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 4/2561 วันที่  11  กันยายน พ.ศ. 2561   ณ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมโครงการตาวิเศษ (อ่าน 91 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (06 ก.ย. 2561)นายสมพงษ์  พรมใจ  รอง ผอ. สพป.เลย เขต 1 ปฏิบัติราชการ รอง ผอ.สพป เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ตาวิเศษ (สร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะอ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูแกนนำภาษาอังกฤษ Boot Camp (อ่าน 110 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (29 ส.ค. 2561)นายพิสุทธิ์  แสนเมือง ผอ. สพป. เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) วันที่ 2...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การศึกษาดูงาน ก.ต.ป.น. ของ สพป.เลย เขต 3 (อ่าน 138 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (23 ส.ค. 2561)นายพิสุทธิ์   แสนเมือง  ผอ.สพป.เลย เขต 3 นำคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา  ( ก.ต.ป.น.)ของ สพ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ ... (อ่าน 135 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (17 ส.ค. 2561)นายพิสุทธิ์  แสนเมือง  ผอ. สพป. เลย เขต 3  เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ 60 พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนรา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การอบรมเชิงปฏิบัติการงานทะเบียน School MIS (อ่าน 150 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (15 ส.ค. 2561)นายสมพงษ์  พรมใจ รอง.ผอ.สพป.เลย เขต 1 ช่วยปฏิบัติราชการ  สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม SchoolMIS
ระ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม (อ่าน 113 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (13 ส.ค. 2561)นายประพัตร์  อ่ำนาเพียง  ผอ.กลุ่มนิเทศก์  สพป.เลย เขต 3 นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง สพป.เลย เขต 3 เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการฝึกอบรมทักษะชีวิตพลังเด็กไทย หยุดยั้งภัยยาเ... (อ่าน 102 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (08 ส.ค. 2561)ว่าที่ ร.ต.สุทิน  ทองปั้น  ผอ.โรเรียนบ้านนาขามป้อม รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมทักษะชีวิตพลังเด็กไทย ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ระดับกลุ่มจังหวั... (อ่าน 123 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (07 ส.ค. 2561)นายพิสุทธิ์  แสนเมือง  ผอ.สพป.เลย.3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 1 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การอบรมหลักสูตร  (อ่าน 88 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (03 ส.ค. 2561)นายประพัตร์  อ่ำนาเพียง ผอ.กลุ่มนิเทศก์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา  ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2561&...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมการขับเคลื่อนการศึกษามัธยมศึกษาไทย 4.0 เพ... (อ่าน 105 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (31 ก.ค. 2561)นายพิสุทธิ์  แสนเมือง ผอ. สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนการศึกษามัธยมศึกษาไทย 4.0 เพื่อการมีงานทำแห่งศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 31...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู... (อ่าน 104 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (31 ก.ค. 2561)นายประพัตร์  อ่ำนาเพียง  ผอ.กลุ่มนิเทศก์ นำคณะข้าราชการและลูกจ้าง  สพป.เลย เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 13
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวยอดนิยมในหมวด
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่2/2559
03 ธ.ค. 2559
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
03 ธ.ค. 2559
 สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองนักเรียนยากจน
11 มี.ค. 2560
 สพป.ลย.3 จัดงานทำบุญสำนักงานแห่งใหม่
08 ม.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"ยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ : PLC (Professional learning ...
27 มี.ค. 2560
ทั้งหมด