ITA-2019

ช่องทางสื่อสาร
หนังสือพิมพ์
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์

น่าปรับปรุง
พอใช้ได้
น่าสนใจ
มีความหลากหลายผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 7875
คำแนะนำ: 0
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน

หมวด : กิจกรรมLOEI3
กลุ่มข่าว :


 ประชุมบุคลากร สพป.เลย เขต 3 (อ่าน 272 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (01 ก.ค. 2562)   วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.  นายพิสุทธิ์  แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานการประชุมบุคลากร สพป.เลย เขต 3 ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ศึกษาดูงาน ณ สพป.เลย เขต 3 (อ่าน 158 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ สพป เลย เขต 3 (28 มิ.ย. 2562)นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมคณะ ได้เดินท่ามาศึกษาดูงาน ณ สพป.เลย เขต 3
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การทำ บันทึกข้อตกลง MOU การพัฒนาหลักสูตร ทักษะอาชีพ... (อ่าน 440 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (27 มิ.ย. 2562)  สพป.เลย เขต 3  ประชุมร่วมและทำบันทึกลงนาม MOU การพัฒนาหลักสูตร ทักษะอาชีพระยะสั้น กับ วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การอบรมพัฒนาครู เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET 62 (อ่าน 314 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (25 มิ.ย. 2562)  วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น. นายประพัตร์  อ่ำนาเพียง 
 ผอ.กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดกา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผอ.สพป.เลย เขต 3 มอบเกียรติบัตร การตั้งชื่อหนังสั้... (อ่าน 293 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (24 มิ.ย. 2562) วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ .2562 นายพิสุทธิ์  แสนเมือง  ผอ.สพป.เลย เขต 3
มอบเกียรติบัตร ผู้ชนะการประกวดการตั้งชื่อประกอบภาพยนตร์สั...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการฝึกอบรมทักษะชีวิต (อ่าน 243 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ สพป เลย เขต 3 (20 มิ.ย. 2562)โครงการฝึกอบรมทักษะชีวิต"ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การอบรมการยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญผ่านระบบ อิเล็ก... (อ่าน 405 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (11 มิ.ย. 2562)สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมการยื่นการขอรับบำเหน็จบำนาญ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิส์ (Pensions  Electronic Filing)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษาปฐมวัย (อ่าน 288 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (10 มิ.ย. 2562) สพป.เลย เขต 3 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษาปฐมวัย  
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธา... (อ่าน 345 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (07 มิ.ย. 2562) สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมงานพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรร... (อ่าน 353 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (03 มิ.ย. 2562)วันที่ 3 มิถุนายน 2562 สพป.เลย เขต 3 ร่วมในพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุม คณะกรรมการ Coaching  (อ่าน 192 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (29 พ.ค. 2562) การประชุมคณะกรรมการ Coaching การจัดการเรียนรู้
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ปี 25... (อ่าน 262 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (29 พ.ค. 2562)  สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศประจำปี 2562 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมการดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่าน (อ่าน 231 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (28 พ.ค. 2562) วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี
...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรม ปฐมนิเทศ และหลักสูตรพัฒนา ครูผู้ช่วย (อ่าน 263 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (14 พ.ค. 2562)   วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายพิสุทธิ์  แสนเมือง  ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรม ปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการ กตปน. ครั้งที่ 2/2562 (อ่าน 200 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (13 พ.ค. 2562)   นายพิสุทธิ์  แสนเมือง  ผอ.สพป.เลย เขต 3  เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ  กตปน. ครั้งที่ 2/2562 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 อบรมหลักสูตรการขับเคลื่อนต้านทุจริตศ... (อ่าน 560 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (10 พ.ค. 2562)    วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายพิสุทธิ์  แสนเมือง  ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. (อ่าน 425 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (08 พ.ค. 2562)   วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น. สพป.เลย เขต 3 ร่วมรับชม รายการ "พุธเช้า  ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมปฏิบิติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรม... (อ่าน 161 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (03 พ.ค. 2562)      วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น. นายพิสุทธิ์  แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุม Video Conference (ITA) (อ่าน 267 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (02 พ.ค. 2562)   วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์  พรมใจ  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วย  ผู้อำนวยการกลุ่ม  เจ้าหน้า...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมเชิงปฏิบัติ การคัดกรองนักเรียน  (อ่าน 210 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (29 เม.ย. 2562) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 นายสมพงษ์  พรมใจ รองผอ.สพป.เลย เขต 3
ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองนักเรียนและจัดทำ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 15
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวยอดนิยมในหมวด
 สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองนักเรียนยากจน
11 มี.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่2/2559
03 ธ.ค. 2559
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
03 ธ.ค. 2559
 สพป.ลย.3 จัดงานทำบุญสำนักงานแห่งใหม่
08 ม.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"ยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ : PLC (Professional learning ...
27 มี.ค. 2560
ทั้งหมด