ITA-2019

ช่องทางสื่อสาร
หนังสือพิมพ์
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์

น่าปรับปรุง
พอใช้ได้
น่าสนใจ
มีความหลากหลายผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 7873
คำแนะนำ: 0
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน

หมวด : กิจกรรมLOEI3
กลุ่มข่าว :


 จัดประชุม สัมมนา Cloud Computing รู้ก่อน ใช้ก่อน (อ่าน 294 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (18 พ.ย. 2562)สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมสัมมนา Cloud  Computing รู้ก่อน ใช้ก่อน โดยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผอ.สพป.เลย 3 ร่วมประชุม ผอ.เขต ทั่วประเทศ ครั้งที่... (อ่าน 249 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (07 พ.ย. 2562)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การอบรมหลักสูตร การขยายผลโรงเรียนสุขภาวะด้วยนวัตกร... (อ่าน 367 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (24 ต.ค. 2562)  สพป.เลย 3 จัดอบรมหลักสูตร การขยายผลโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียน ด้วยนวัตกรรม PBL และ PLC
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย 3 ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช (อ่าน 78 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (24 ต.ค. 2562)สพป.เลย เขต 3 ร่วมพิธีถวายบังคม และวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล เลย 3 มินิฮาล์ฟมาราธอน 2... (อ่าน 554 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (21 ต.ค. 2562)สพป.เลย  3 จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล มินิฮาล์ฟมาราธอน 2019 Run for  Student
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 (อ่าน 310 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (16 ต.ค. 2562)  สพป.เลย เขต 3 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย 3 ร่วมงานพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล 13 ตุลาคม (อ่าน 268 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (13 ต.ค. 2562)สพป.เลย 3 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย 3 จัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 256... (อ่าน 512 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (11 ต.ค. 2562)  สพป.เลย เขต 3 จัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย 3 ประชุมแผนการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (อ่าน 398 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (03 ต.ค. 2562)สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนโรงเรียนขนาดเล็ก
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.ลย 3 ออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา... (อ่าน 101 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (30 ก.ย. 2562)  สพป.เลย 3  ออกนิเทศ ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  โรงเรียนในสังกัด 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมเชิงปฏิบัติการ บ้านวิทยาศาสตร์น้อย (อ่าน 348 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (23 ก.ย. 2562)สพป.เลย เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางโครงการ  บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินคุณภาพภายใน (อ่าน 312 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (20 ก.ย. 2562)สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การประเมินคุณภาพภายในเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส... (อ่าน 402 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (15 ก.ย. 2562)สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA  Online) ปีงบประมาณ 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการทำสื่อเพื่อพัฒนานักเรียน (อ่าน 147 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : เอกสิทธิ์ (14 ก.ย. 2562)วันที่ 14 กันยนยน 2562 นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 ได้มาเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อคว...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การอบรมเจ้าหน้าที่การเงิน และพัสดุ (อ่าน 452 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (11 ก.ย. 2562)สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเจ้าหน้าที่การเงิน  บัญชีและพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัด
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เขตพื้นที่... (อ่าน 360 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (10 ก.ย. 2562)สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การพัฒนาคุณภาพ เขตพื้นที่การศึกษา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้เพศวิถี (อ่าน 303 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (30 ส.ค. 2562)สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาในโรงเรียน 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลงานโรงเรียนสุจริต (อ่าน 469 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (29 ส.ค. 2562)สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลงาน นวัตกรรมถอดบทเรียน(Best Practice)ของโครงการโรงเรียนสุจริต
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการ กตปน. ครั้งที่ 5/2562 (อ่าน 349 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (27 ส.ค. 2562)สพป.เลย เขต 3 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 5/2562 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล... (อ่าน 388 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (26 ส.ค. 2562)สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 -2565
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 15
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวยอดนิยมในหมวด
 สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองนักเรียนยากจน
11 มี.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่2/2559
03 ธ.ค. 2559
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
03 ธ.ค. 2559
 สพป.ลย.3 จัดงานทำบุญสำนักงานแห่งใหม่
08 ม.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"ยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ : PLC (Professional learning ...
27 มี.ค. 2560
ทั้งหมด