ITA-2019

ช่องทางสื่อสาร
FB-LOEI3
หนังสือพิมพ์
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์

น่าปรับปรุง
พอใช้ได้
น่าสนใจ
มีความหลากหลายผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 2302
คำแนะนำ: 0
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน

หมวด : กิจกรรมLOEI3
กลุ่มข่าว :


 โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 (อ่าน 215 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (25 ก.ค. 2562) สพป.เลย เขต 3 จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปี 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ศึกษาดูงาน สพป.ระยอง เขต 1 และ รร.วัดเกาะ จังหวัดร... (อ่าน 165 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ สพป เลย เขต 3 (24 ก.ค. 2562)การศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมโครงการพัฒนามาตรฐานสถานศึกษา  (อ่าน 252 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (11 ก.ค. 2562)  วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สพป.เลย เขต 3 จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562 (รอบ 4)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจริยธรรม (อ่าน 375 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (10 ก.ค. 2562)  วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562  เวลา 09.00 น. นายพิสุทธิ์  แสนเมือง  ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรม การเสริมสร้างวินัย คุณธรร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ศึกษาดูงาน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 (อ่าน 265 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (09 ก.ค. 2562) วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สพป.เลย เขต 3 ไปศึกษาดูงาน ณ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  อ. น้ำปาด  จ.อุตรดิตถ์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมงานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผี... (อ่าน 240 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (06 ก.ค. 2562)    วันที่ 6 กรฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นายพิสุทธิ์  แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 ร่วมพิธีเปิดงานผีตาโขน ประจำปี 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรม และจัดทำ VTR ก.ต.ป.น.... (อ่าน 228 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (04 ก.ค. 2562)วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายพิสุทธิ์  แสนเมือง 
ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรม
...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 2/2562 (อ่าน 288 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (02 ก.ค. 2562)   วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. นายพิสุทธิ์  แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3  เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมบุคลากร สพป.เลย เขต 3 (อ่าน 213 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (01 ก.ค. 2562)   วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.  นายพิสุทธิ์  แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานการประชุมบุคลากร สพป.เลย เขต 3 ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ศึกษาดูงาน ณ สพป.เลย เขต 3 (อ่าน 72 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ สพป เลย เขต 3 (28 มิ.ย. 2562)นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมคณะ ได้เดินท่ามาศึกษาดูงาน ณ สพป.เลย เขต 3
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การทำ บันทึกข้อตกลง MOU การพัฒนาหลักสูตร ทักษะอาชีพ... (อ่าน 337 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (27 มิ.ย. 2562)  สพป.เลย เขต 3  ประชุมร่วมและทำบันทึกลงนาม MOU การพัฒนาหลักสูตร ทักษะอาชีพระยะสั้น กับ วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การอบรมพัฒนาครู เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET 62 (อ่าน 250 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (25 มิ.ย. 2562)  วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น. นายประพัตร์  อ่ำนาเพียง 
 ผอ.กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดกา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผอ.สพป.เลย เขต 3 มอบเกียรติบัตร การตั้งชื่อหนังสั้... (อ่าน 229 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (24 มิ.ย. 2562) วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ .2562 นายพิสุทธิ์  แสนเมือง  ผอ.สพป.เลย เขต 3
มอบเกียรติบัตร ผู้ชนะการประกวดการตั้งชื่อประกอบภาพยนตร์สั...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการฝึกอบรมทักษะชีวิต (อ่าน 182 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ สพป เลย เขต 3 (20 มิ.ย. 2562)โครงการฝึกอบรมทักษะชีวิต"ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การอบรมการยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญผ่านระบบ อิเล็ก... (อ่าน 316 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (11 มิ.ย. 2562)สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมการยื่นการขอรับบำเหน็จบำนาญ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิส์ (Pensions  Electronic Filing)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษาปฐมวัย (อ่าน 219 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (10 มิ.ย. 2562) สพป.เลย เขต 3 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษาปฐมวัย  
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธา... (อ่าน 299 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (07 มิ.ย. 2562) สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมงานพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรร... (อ่าน 270 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (03 มิ.ย. 2562)วันที่ 3 มิถุนายน 2562 สพป.เลย เขต 3 ร่วมในพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุม คณะกรรมการ Coaching  (อ่าน 148 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (29 พ.ค. 2562) การประชุมคณะกรรมการ Coaching การจัดการเรียนรู้
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ปี 25... (อ่าน 195 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (29 พ.ค. 2562)  สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศประจำปี 2562 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 13
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวยอดนิยมในหมวด
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่2/2559
03 ธ.ค. 2559
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
03 ธ.ค. 2559
 สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองนักเรียนยากจน
11 มี.ค. 2560
 สพป.ลย.3 จัดงานทำบุญสำนักงานแห่งใหม่
08 ม.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"ยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ : PLC (Professional learning ...
27 มี.ค. 2560
ทั้งหมด