ITA-2019

ช่องทางสื่อสาร
หนังสือพิมพ์
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์

น่าปรับปรุง
พอใช้ได้
น่าสนใจ
มีความหลากหลายผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 7873
คำแนะนำ: 0
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน

หมวด : กิจกรรมLOEI3
กลุ่มข่าว :


 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศัก... (อ่าน 262 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์/พัชราภรณ์ (06 ก.ค. 2560)สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูด้านการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน ตามแนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการสร้างชุมชนการเรียนรู... (อ่าน 164 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : งานประชาสัมพันธ์/พัชราภรณ์ (05 ก.ค. 2560)

การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการ...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสื... (อ่าน 264 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : งานประชาสัมพันธ์/พัชราภรณ์ (05 ก.ค. 2560)

สพป.เลย เขต 3 จัดกิจกรรมวันคล้ายวั...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 ออกประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติหน้าที... (อ่าน 390 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : งานประชาสัมพันธ์/พัชราภรณ์ (05 ก.ค. 2560)

สพป.เลย เขต 3 ออกประเมินสัมฤ...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้"วิธีปฏิบ... (อ่าน 128 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : งานประชาสัมพันธ์/พัชราภรณ์ (05 ก.ค. 2560)

สพป.เลย เขต 3 จัดกิจกรรมแลกเ...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ... (อ่าน 102 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : งานประชาสัมพันธ์/พัชราภรณ์ (05 ก.ค. 2560)

สพป.เลย เขต 3 จัดพิธีลงนามบั...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้... (อ่าน 141 ครั้ง) จำนวน 48 รูป ฮิต
โดย : งานประชาสัมพันธ์/พัชราภรณ์ (05 ก.ค. 2560)สพป.เลย เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 5/2560
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ... (อ่าน 95 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : งานประชาสัมพันธ์/พัชราภรณ์ (05 ก.ค. 2560)

สพป.เลย เขต 3 จัดพิธ...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 จัดกิจกรรมการแข่งขันภาษาไทย เนื่องใน... (อ่าน 146 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : งานประชาสัมพันธ์/พัชราภรณ์ (05 ก.ค. 2560)

สพป.เลย เขต 3 จัดกิจกรรมการแ...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์... (อ่าน 81 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : งานประชาสัมพันธ์/พัชราภรณ์ (05 ก.ค. 2560)

สพป.เลย เขต

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปก... (อ่าน 381 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : งานประชาสัมพันธ์/พัชราภรณ์ (19 พ.ค. 2560)สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนบ้านนาข่า
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 ประชุมเตรียมความพร้อมคำรับรองปฏิบัติ... (อ่าน 247 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : งานประชาสัมพันธ์/พัชราภรณ์ (19 พ.ค. 2560)สพป.เลย เขต 3 ประชุมเตรียมความพร้อมคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมหลักสูตร  (อ่าน 276 ครั้ง) จำนวน 30 รูป ฮิต
โดย : งานประชาสัมพันธ์/พัชราภรณ์ (19 พ.ค. 2560)สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารส... (อ่าน 238 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : งานประชาสัมพันธ์/พัชราภรณ์ (19 พ.ค. 2560)สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศประจำปี 2560
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.... (อ่าน 223 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : งานประชาสัมพันธ์/พัชราภรณ์ (13 พ.ค. 2560)สพป.เลย เขต 3 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้... (อ่าน 214 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : งานประชาสัมพันธ์/พัชราภรณ์ (13 พ.ค. 2560)สพป.เลย เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2560
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมวางแผนการใช้สื่อ 60 พรรษา สม... (อ่าน 185 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : งานประชาสัมพันธ์/พัชราภรณ์ (13 พ.ค. 2560)สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมวางแผนการใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 ออกตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตสร้างอ... (อ่าน 590 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : งานประชาสัมพันธ์/พัชราภรณ์ (28 เม.ย. 2560)

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณ(โค... (อ่าน 210 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : งานประชาสัมพันธ์/พัชราภรณ์ (28 เม.ย. 2560)

สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณ(โครงการคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ)

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณ(โค... (อ่าน 159 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : งานประชาสัมพันธ์/พัชราภรณ์ (28 เม.ย. 2560)

สพป.เลย เขต 3 จัดอบร...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 15
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวยอดนิยมในหมวด
 สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองนักเรียนยากจน
11 มี.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่2/2559
03 ธ.ค. 2559
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
03 ธ.ค. 2559
 สพป.ลย.3 จัดงานทำบุญสำนักงานแห่งใหม่
08 ม.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"ยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ : PLC (Professional learning ...
27 มี.ค. 2560
ทั้งหมด