ITA-2019

ช่องทางสื่อสาร
FB-LOEI3
หนังสือพิมพ์
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์

น่าปรับปรุง
พอใช้ได้
น่าสนใจ
มีความหลากหลายผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 2302
คำแนะนำ: 0
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน

หมวด : กิจกรรมLOEI3
กลุ่มข่าว :


 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  (อ่าน 236 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์/พัชราภรณ์ (05 ส.ค. 2560)สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้บริหารยุคใหม่ ผู้นำอ่านรู้เรื่องสื่อสารได้ ก้าวไกลสู่ PISA 2018"
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 ประชุมวางแผนการจัดทำแนวทางการจัดการเ... (อ่าน 130 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์/พัชราภรณ์ (04 ส.ค. 2560)สพป.เลย เขต 3 ประชุมวางแผนการจัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพร... (อ่าน 153 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์/พัชราภรณ์ (04 ส.ค. 2560)สพป.เลย เขต 3 จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 จัดกิจกรรมโครงการค่ายยุวชนคนคุณธรรม ... (อ่าน 207 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์/พัชราภรณ์ (30 ก.ค. 2560)

สพป.เลย เขต 3 จัดกิจกรรมโค...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 จัดโครงการฝึกทักษะชีวิตรวมพลังเด็กแล... (อ่าน 110 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์/พัชราภรณ์ (30 ก.ค. 2560)สพป.เลย เขต 3 จัดโครงการฝึกทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน ปีการศึกษา 2560
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรีย... (อ่าน 183 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์/พัชราภรณ์ (17 ก.ค. 2560)ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมโดยใช้โครงสร้าง SEAT และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการเป็นพิเศ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช... (อ่าน 152 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์/พัชราภรณ์ (17 ก.ค. 2560)สพป.เลย เขต 3 ร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2560
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแ... (อ่าน 414 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์/พัชราภรณ์ (06 ก.ค. 2560)สพป.เลย เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เรื่อง "การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศัก... (อ่าน 255 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์/พัชราภรณ์ (06 ก.ค. 2560)สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูด้านการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน ตามแนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการสร้างชุมชนการเรียนรู... (อ่าน 157 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : งานประชาสัมพันธ์/พัชราภรณ์ (05 ก.ค. 2560)

การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการ...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสื... (อ่าน 249 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : งานประชาสัมพันธ์/พัชราภรณ์ (05 ก.ค. 2560)

สพป.เลย เขต 3 จัดกิจกรรมวันคล้ายวั...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 ออกประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติหน้าที... (อ่าน 382 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : งานประชาสัมพันธ์/พัชราภรณ์ (05 ก.ค. 2560)

สพป.เลย เขต 3 ออกประเมินสัมฤ...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้"วิธีปฏิบ... (อ่าน 121 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : งานประชาสัมพันธ์/พัชราภรณ์ (05 ก.ค. 2560)

สพป.เลย เขต 3 จัดกิจกรรมแลกเ...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ... (อ่าน 93 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : งานประชาสัมพันธ์/พัชราภรณ์ (05 ก.ค. 2560)

สพป.เลย เขต 3 จัดพิธีลงนามบั...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้... (อ่าน 134 ครั้ง) จำนวน 48 รูป ฮิต
โดย : งานประชาสัมพันธ์/พัชราภรณ์ (05 ก.ค. 2560)สพป.เลย เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 5/2560
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ... (อ่าน 88 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : งานประชาสัมพันธ์/พัชราภรณ์ (05 ก.ค. 2560)

สพป.เลย เขต 3 จัดพิธ...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 จัดกิจกรรมการแข่งขันภาษาไทย เนื่องใน... (อ่าน 139 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : งานประชาสัมพันธ์/พัชราภรณ์ (05 ก.ค. 2560)

สพป.เลย เขต 3 จัดกิจกรรมการแ...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์... (อ่าน 72 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : งานประชาสัมพันธ์/พัชราภรณ์ (05 ก.ค. 2560)

สพป.เลย เขต

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปก... (อ่าน 372 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : งานประชาสัมพันธ์/พัชราภรณ์ (19 พ.ค. 2560)สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนบ้านนาข่า
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 ประชุมเตรียมความพร้อมคำรับรองปฏิบัติ... (อ่าน 240 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : งานประชาสัมพันธ์/พัชราภรณ์ (19 พ.ค. 2560)สพป.เลย เขต 3 ประชุมเตรียมความพร้อมคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 13
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวยอดนิยมในหมวด
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่2/2559
03 ธ.ค. 2559
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
03 ธ.ค. 2559
 สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองนักเรียนยากจน
11 มี.ค. 2560
 สพป.ลย.3 จัดงานทำบุญสำนักงานแห่งใหม่
08 ม.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"ยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ : PLC (Professional learning ...
27 มี.ค. 2560
ทั้งหมด