ITA-2019

 
ช่องทางสื่อสาร
FB-LOEI3
สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์

น่าปรับปรุง
พอใช้ได้
น่าสนใจ
มีความหลากหลายผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 522
คำแนะนำ: 0
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน

หมวด : กิจกรรมLOEI3
กลุ่มข่าว :


 การอบรมการยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญผ่านระบบ อิเล็ก... (อ่าน 121 ครั้ง) จำนวน 10 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (11 มิ.ย. 2562)สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมการยื่นการขอรับบำเหน็จบำนาญ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิส์ (Pensions  Electronic Filing)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษาปฐมวัย (อ่าน 78 ครั้ง) จำนวน 7 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (10 มิ.ย. 2562) สพป.เลย เขต 3 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษาปฐมวัย  
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธา... (อ่าน 150 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (07 มิ.ย. 2562) สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมงานพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรร... (อ่าน 145 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (03 มิ.ย. 2562)วันที่ 3 มิถุนายน 2562 สพป.เลย เขต 3 ร่วมในพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุม คณะกรรมการ Coaching  (อ่าน 105 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (29 พ.ค. 2562) การประชุมคณะกรรมการ Coaching การจัดการเรียนรู้
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ปี 25... (อ่าน 150 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (29 พ.ค. 2562)  สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศประจำปี 2562 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมการดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่าน (อ่าน 145 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (28 พ.ค. 2562) วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี
...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรม ปฐมนิเทศ และหลักสูตรพัฒนา ครูผู้ช่วย (อ่าน 194 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (14 พ.ค. 2562)   วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายพิสุทธิ์  แสนเมือง  ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรม ปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการ กตปน. ครั้งที่ 2/2562 (อ่าน 152 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (13 พ.ค. 2562)   นายพิสุทธิ์  แสนเมือง  ผอ.สพป.เลย เขต 3  เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ  กตปน. ครั้งที่ 2/2562 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 อบรมหลักสูตรการขับเคลื่อนต้านทุจริตศ... (อ่าน 190 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (10 พ.ค. 2562)    วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายพิสุทธิ์  แสนเมือง  ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. (อ่าน 357 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (08 พ.ค. 2562)   วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น. สพป.เลย เขต 3 ร่วมรับชม รายการ "พุธเช้า  ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมปฏิบิติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรม... (อ่าน 142 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (03 พ.ค. 2562)      วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น. นายพิสุทธิ์  แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุม Video Conference (ITA) (อ่าน 247 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (02 พ.ค. 2562)   วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์  พรมใจ  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วย  ผู้อำนวยการกลุ่ม  เจ้าหน้า...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมเชิงปฏิบัติ การคัดกรองนักเรียน  (อ่าน 183 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (29 เม.ย. 2562) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 นายสมพงษ์  พรมใจ รองผอ.สพป.เลย เขต 3
ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองนักเรียนและจัดทำ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบ... (อ่าน 303 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (26 เม.ย. 2562)   วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายพิสุทธิ์  แสนเมือง  ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประะธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครง...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (อ่าน 218 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (25 เม.ย. 2562) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายพิสุทธิ์  แสนเมือง  ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสะเต็มศึกษา STEM
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (อ่าน 273 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (24 เม.ย. 2562) การประชุมบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในพื้นที่ จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน พ.ศ. 2562 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรม สำนักงานเขต สุจริต (อ่าน 164 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (22 เม.ย. 2562)  วันที่  22  เมษายน 2562  นายพิสุทธิ์  แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วย  นายสมพงษ์  พรมใจ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภาวะโภชนาการ (อ่าน 231 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (19 เม.ย. 2562) วันที่ 19 เมษายน 2562  สพป.เลย เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย 3 ร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ (อ่าน 212 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (10 เม.ย. 2562) วันที่ 9  เมษายน 2562 คณะกรรมการบริหาร สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รดน้ำขอพรจากนายพิสุทธิ์  แส...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 11
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวยอดนิยมในหมวด
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่2/2559
03 ธ.ค. 2559
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
03 ธ.ค. 2559
 สพป.ลย.3 จัดงานทำบุญสำนักงานแห่งใหม่
08 ม.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองนักเรียนยากจน
11 มี.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"ยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ : PLC (Professional learning ...
27 มี.ค. 2560
ทั้งหมด