ITA-2019

ช่องทางสื่อสาร
FB-LOEI3
หนังสือพิมพ์
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์

น่าปรับปรุง
พอใช้ได้
น่าสนใจ
มีความหลากหลายผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 2669
คำแนะนำ: 0
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน

หมวด : กิจกรรมLOEI3
กลุ่มข่าว :


 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 (อ่าน 78 ครั้ง) จำนวน 8 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (16 ต.ค. 2562)  สพป.เลย เขต 3 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย 3 ร่วมงานพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล 13 ตุลาคม (อ่าน 97 ครั้ง) จำนวน 6 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (13 ต.ค. 2562)สพป.เลย 3 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย 3 จัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 256... (อ่าน 205 ครั้ง) จำนวน 10 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (11 ต.ค. 2562)  สพป.เลย เขต 3 จัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย 3 ประชุมแผนการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (อ่าน 191 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (03 ต.ค. 2562)สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนโรงเรียนขนาดเล็ก
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.ลย 3 ออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา... (อ่าน 50 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (30 ก.ย. 2562)  สพป.เลย 3  ออกนิเทศ ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  โรงเรียนในสังกัด 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมเชิงปฏิบัติการ บ้านวิทยาศาสตร์น้อย (อ่าน 167 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (23 ก.ย. 2562)สพป.เลย เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางโครงการ  บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินคุณภาพภายใน (อ่าน 167 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (20 ก.ย. 2562)สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การประเมินคุณภาพภายในเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส... (อ่าน 211 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (15 ก.ย. 2562)สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA  Online) ปีงบประมาณ 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการทำสื่อเพื่อพัฒนานักเรียน (อ่าน 89 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : เอกสิทธิ์ (14 ก.ย. 2562)วันที่ 14 กันยนยน 2562 นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 ได้มาเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อคว...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การอบรมเจ้าหน้าที่การเงิน และพัสดุ (อ่าน 296 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (11 ก.ย. 2562)สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเจ้าหน้าที่การเงิน  บัญชีและพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัด
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เขตพื้นที่... (อ่าน 219 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (10 ก.ย. 2562)สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การพัฒนาคุณภาพ เขตพื้นที่การศึกษา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้เพศวิถี (อ่าน 205 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (30 ส.ค. 2562)สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาในโรงเรียน 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลงานโรงเรียนสุจริต (อ่าน 337 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (29 ส.ค. 2562)สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลงาน นวัตกรรมถอดบทเรียน(Best Practice)ของโครงการโรงเรียนสุจริต
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการ กตปน. ครั้งที่ 5/2562 (อ่าน 236 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (27 ส.ค. 2562)สพป.เลย เขต 3 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 5/2562 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล... (อ่าน 285 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (26 ส.ค. 2562)สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 -2565
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 254 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (23 ส.ค. 2562)สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมเชิงปฏิบัติการกรอกข้อมูลโรงเรียนสุจริต ประจำป... (อ่าน 381 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (22 ส.ค. 2562) สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกรอกข้อมูลโรงเรียนสุจริต และรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมนำเสนอผลงานผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ ระยะ... (อ่าน 277 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (21 ส.ค. 2562)การนำเสนอผลการปฏิบัติงาน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งใหม่ ระยะที่เวลา 1 ปี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 67 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : เอกสิทธิ์์ (19 ส.ค. 2562)วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ offline ณ ห้องประชุม...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนงานแนะแนว (อ่าน 330 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (16 ส.ค. 2562)สพป.เลย 3 จัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนงานแนะแนว เพื่อการศึกษาต่อและมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 13
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวยอดนิยมในหมวด
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่2/2559
03 ธ.ค. 2559
 สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองนักเรียนยากจน
11 มี.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
03 ธ.ค. 2559
 สพป.ลย.3 จัดงานทำบุญสำนักงานแห่งใหม่
08 ม.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"ยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ : PLC (Professional learning ...
27 มี.ค. 2560
ทั้งหมด