ITA-2019

ช่องทางสื่อสาร
หนังสือพิมพ์
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์

น่าปรับปรุง
พอใช้ได้
น่าสนใจ
มีความหลากหลายผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 7874
คำแนะนำ: 0
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน

หมวด : กิจกรรมLOEI3
กลุ่มข่าว :


 สพป.เลย เขต 3 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด (อ่าน 112 ครั้ง) จำนวน 10 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (21 ก.พ. 2563)สพป.เลย เขต 3 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 2/2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 25... (อ่าน 96 ครั้ง) จำนวน 12 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (19 ก.พ. 2563)สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการและการเขีย... (อ่าน 233 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (11 ก.พ. 2563)สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถการอ่านและการเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมชี้แจงการจัดตั้งศูนย์ระบบการประชุมออนไลน์  (อ่าน 211 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (04 ก.พ. 2563)สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมชี้แจงการแต่งตั้งศูนย์การประชุมระบบออนไลน์ (Video Conference) ของกลุ่มเครือข่ายการศึกษา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 183 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (31 ม.ค. 2563)สพป.เลย เขต 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2563 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการสอบ o-net (อ่าน 320 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (28 ม.ค. 2563)สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการสอบ 0-net ประจำปีการศึกษา 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณ 2563 งบลงทุน  (อ่าน 232 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (24 ม.ค. 2563)สพป.เลย 3 จัดประชุมชี้แจงงบประมาณด้านงบลงทุน  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 จัดงานวันครู ประจำปี 2563 (อ่าน 221 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (17 ม.ค. 2563)สพป.เลย เขต 3 จัดงานวันครู ครั้งที่ 64  ประจำปี 2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 270 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (09 ม.ค. 2563)สพป.เลย เขต 3 จัดกีฬานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันวิชาการระดับนาน... (อ่าน 186 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (07 ม.ค. 2563)สพป.เลย เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการระดับนานาชาติ เขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุม การทำ MOU ผู้อำนวยการสถานศึกษา (อ่าน 197 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (07 ม.ค. 2563)สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมทำบันทึกข้อตกลง MOU ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรจุใหม่
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษ... (อ่าน 171 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (24 ธ.ค. 2562)สพป.เลย เขต 3 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการ จัดงานวันครู 2563 (อ่าน 318 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (23 ธ.ค. 2562)สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ประจำปี 2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมการจัดงานกีฬานักเรียน (อ่าน 254 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (20 ธ.ค. 2562)สพป.เลย เขต 3 ประชุมการจัดงานกีฬานักเรียน 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษา (อ่าน 213 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (19 ธ.ค. 2562)สพป.เลย เขต 3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) ครั้งที่ 1/2562 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 235 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (05 ธ.ค. 2562)สพป.เลย เขต 3 ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ การอ่านการเขียน (อ่าน 308 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (29 พ.ย. 2562)สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาทักษะ การอ่านและการเขียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา  (อ่าน 251 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (27 พ.ย. 2562)สพป.เลย เขต 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  ประธานกลุ่มโรงเรียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย 3 ต้อนรับคณะ ก.ต.ป.น. สพม 19 (อ่าน 268 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (21 พ.ย. 2562)สพป.เลย เขต 3 ต้อนรับคณะ ก.ต.ป.น. สพม.19 ที่มาศึกษาดูงาน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตกรรมของนักเรียน ปี... (อ่าน 218 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (20 พ.ย. 2562)สพป.เลย เขต 3 ประชุมตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมวิชาการของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562  จังหวัดศรีสะเกษ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวยอดนิยมในหมวด
 สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองนักเรียนยากจน
11 มี.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่2/2559
03 ธ.ค. 2559
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
03 ธ.ค. 2559
 สพป.ลย.3 จัดงานทำบุญสำนักงานแห่งใหม่
08 ม.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"ยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ : PLC (Professional learning ...
27 มี.ค. 2560
ทั้งหมด