ITA-2019

ช่องทางสื่อสาร
หนังสือพิมพ์
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์

น่าปรับปรุง
พอใช้ได้
น่าสนใจ
มีความหลากหลายผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 9799
คำแนะนำ: 0
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน

หมวด : กิจกรรมLOEI3
กลุ่มข่าว :


 สพป.เลย 3 ประชุมแผนการดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียน (อ่าน 108 ครั้ง) จำนวน 12 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (30 มี.ค. 2563)สพป.เลย เขต 3 ประชุมการดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียน ที่ประสบภัยธรรมชาติ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย 3 จัดประชุมคณะทำงาน จัดทำคู่มือเรียนรวม (อ่าน 198 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (19 มี.ค. 2563)สพป.เลย 3 จัดประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนรวม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อมรมเชิงปฏิบัติการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" (อ่าน 177 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (13 มี.ค. 2563)สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมการการถอดบทเรียน ด้วยนวัตกรรม PBL และ PLC ปี... (อ่าน 182 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (06 มี.ค. 2563)สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมการขับเคลื่อนโครงการ PBL และ PLC ปี 2
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการตรวจข้อสอบ NT  (อ่าน 198 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (05 มี.ค. 2563)สพป.เลยเขต 3 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.3 (การตรวจข้อสอบ) ปีการศึกษา 2562 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา 1/2563 (อ่าน 54 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (04 มี.ค. 2563)สพป.เลย เขต3 ประชุมผู้อำนวยการ สถานศึกษา ครั้งที่ 1/ 2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.3 (อ่าน 290 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (28 ก.พ. 2563)สพป.เลย เขต 3 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด (อ่าน 278 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (21 ก.พ. 2563)สพป.เลย เขต 3 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 2/2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 25... (อ่าน 242 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (19 ก.พ. 2563)สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการและการเขีย... (อ่าน 334 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (11 ก.พ. 2563)สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถการอ่านและการเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมชี้แจงการจัดตั้งศูนย์ระบบการประชุมออนไลน์  (อ่าน 316 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (04 ก.พ. 2563)สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมชี้แจงการแต่งตั้งศูนย์การประชุมระบบออนไลน์ (Video Conference) ของกลุ่มเครือข่ายการศึกษา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 249 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (31 ม.ค. 2563)สพป.เลย เขต 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2563 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการสอบ o-net (อ่าน 412 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (28 ม.ค. 2563)สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการสอบ 0-net ประจำปีการศึกษา 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณ 2563 งบลงทุน  (อ่าน 309 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (24 ม.ค. 2563)สพป.เลย 3 จัดประชุมชี้แจงงบประมาณด้านงบลงทุน  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 จัดงานวันครู ประจำปี 2563 (อ่าน 252 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (17 ม.ค. 2563)สพป.เลย เขต 3 จัดงานวันครู ครั้งที่ 64  ประจำปี 2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 346 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (09 ม.ค. 2563)สพป.เลย เขต 3 จัดกีฬานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันวิชาการระดับนาน... (อ่าน 215 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (07 ม.ค. 2563)สพป.เลย เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการระดับนานาชาติ เขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุม การทำ MOU ผู้อำนวยการสถานศึกษา (อ่าน 240 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (07 ม.ค. 2563)สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมทำบันทึกข้อตกลง MOU ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรจุใหม่
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษ... (อ่าน 225 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (24 ธ.ค. 2562)สพป.เลย เขต 3 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการ จัดงานวันครู 2563 (อ่าน 389 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (23 ธ.ค. 2562)สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ประจำปี 2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวยอดนิยมในหมวด
 สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองนักเรียนยากจน
11 มี.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่2/2559
03 ธ.ค. 2559
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
03 ธ.ค. 2559
 สพป.ลย.3 จัดงานทำบุญสำนักงานแห่งใหม่
08 ม.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"ยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ : PLC (Professional learning ...
27 มี.ค. 2560
ทั้งหมด