ITA-2019

ช่องทางสื่อสาร
หนังสือพิมพ์
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์

น่าปรับปรุง
พอใช้ได้
น่าสนใจ
มีความหลากหลายผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 13279
คำแนะนำ: 0
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน

หมวด : กิจกรรมLOEI3
กลุ่มข่าว :


 สพป.เลย 3 ประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเ... (อ่าน 41 ครั้ง) จำนวน 14 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (02 ก.ค. 2563)สพป.เลย เขต 3 ประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศ ทั้ง 11 ด้าน และการรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ของ สพป.เลย 3
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 ประชุมการติดตามและประมินผล มาตรฐานเขต... (อ่าน 81 ครั้ง) จำนวน 12 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (29 มิ.ย. 2563)สพป.เลย เขต 3 ประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบ... (อ่าน 138 ครั้ง) จำนวน 12 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (26 มิ.ย. 2563)สพป.เลย เขต 3 ประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่3/2... (อ่าน 157 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (25 มิ.ย. 2563)สพป.เลย เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราช... (อ่าน 103 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (24 มิ.ย. 2563)สพป.เลย เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียน (อ่าน 171 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (22 มิ.ย. 2563)สพป.เลย เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียน ด้วยระบบทางไกล Video Conference
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 3... (อ่าน 143 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (19 มิ.ย. 2563)สพป.เลย เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่การเ... (อ่าน 146 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (19 มิ.ย. 2563)สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุของสถานศึกษา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมประชุม video Conference  (อ่าน 2505 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (16 มิ.ย. 2563)สพป.เลย เขต 3 ร่วมรับประชุม Viedo  Confercnce  การสรรหา คณะกรรมการ  ก.ต.ป.น. ปี 2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 (อ่าน 205 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (15 มิ.ย. 2563)สพป.เลย เขต 3  ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2563  งบดำเนินงานเพื่อซ่อมแซมอาคารเรียน  ที่ประสบภัยธรรมชาติ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่... (อ่าน 162 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (10 มิ.ย. 2563)สพป.เล ยเขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ของสำนักงาน (ITA) ปี 2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 อบรมโครงการขอรับบำเหน็จบำนาญทางระบบอ... (อ่าน 157 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (05 มิ.ย. 2563)สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมโครงการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย 3 ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน... (อ่าน 47 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (04 มิ.ย. 2563)สพป.เลย เขต 3 ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจ โควิด19 (อ่าน 262 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (27 พ.ค. 2563)สพป.เลย เขต 3 ประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ต้อนรับผู้ตรวจราชการ สพฐ. (อ่าน 171 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (26 พ.ค. 2563)สพป.เลย 3 ต้อนรับผู้ตรวจราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมปรับเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ (อ่าน 1491 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (05 พ.ค. 2563)สพป.เลย เขต 3 ประชุมการปรับเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุม คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (อ่าน 398 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (28 เม.ย. 2563)สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุม คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล ผู้อำนวยการสถานศ... (อ่าน 384 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (24 เม.ย. 2563)สพป.เลย เขต 3 ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุม ผอ.เขต ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 (อ่าน 200 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (10 เม.ย. 2563)สพป.เลย เขต 3 ร่วมประชุม(Video Conference) ผู้อำนวยการสำนีกงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย 3 ประชุมแผนการดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียน (อ่าน 342 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (30 มี.ค. 2563)สพป.เลย เขต 3 ประชุมการดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียน ที่ประสบภัยธรรมชาติ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 16
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวยอดนิยมในหมวด
 สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองนักเรียนยากจน
11 มี.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมประชุม video Conference
16 มิ.ย. 2563
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่2/2559
03 ธ.ค. 2559
 ประชุมปรับเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ
05 พ.ค. 2563
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
03 ธ.ค. 2559
ทั้งหมด