ITA-2019

ช่องทางสื่อสาร
หนังสือพิมพ์
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์

น่าปรับปรุง
พอใช้ได้
น่าสนใจ
มีความหลากหลายผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 15832
คำแนะนำ: 0
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน

หมวด : กิจกรรมLOEI3
กลุ่มข่าว :


 ประชุมเพื่อเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการผู้ทรง... (อ่าน 156 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (14 ก.ย. 2563)สพป.เลย เขต 3 ประชุม เพื่อเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2563 (อ่าน 146 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (01 ก.ย. 2563)สพป.เลย เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจ... (อ่าน 152 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (22 ส.ค. 2563)สพป.เลย เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา พี่เลี้ยง ในการปฏิบัติงา... (อ่าน 161 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (22 ส.ค. 2563)   สพป.เลย เขต 3 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง ในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถน... (อ่าน 195 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (22 ส.ค. 2563)สพป. เลย เขต 3 ประชุมวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติรา... (อ่าน 120 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (19 ส.ค. 2563)สพป.เลย เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพิ้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 256...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย (อ่าน 129 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (17 ส.ค. 2563)สพป.เลย เขต 3 ประชุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณ (อ่าน 147 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (16 ส.ค. 2563)สพป.เลย เขต 3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมการการติดตามการบริหารจัดการตามมาตรฐานเขตพื้น... (อ่าน 98 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (14 ส.ค. 2563)สพป.เลย เขต 3 ประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2560 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถาน... (อ่าน 50 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (10 ส.ค. 2563)สพป.เลย เขต 3  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปี 2563 (อ่าน 79 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (04 ส.ค. 2563)สพป. เลย เขต 3 ประชุมการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศข้าราชการครู (ครูผู้ช่วย... (อ่าน 166 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (03 ส.ค. 2563)สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยและพนักงานราชการ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสัมฤทธ... (อ่าน 153 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (23 ก.ค. 2563)สพป.เลย เขต 3 ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะ 1 ปี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมลูกเสือต้านยาเสพติด ปี 2563 (อ่าน 276 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (22 ก.ค. 2563)สพป.เลย เขต 3 จัดอบรม และเข้าค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปี 2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหา ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่... (อ่าน 86 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (20 ก.ค. 2563)สพป.เลย เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหา ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นการบริหารจัดการโร... (อ่าน 170 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (15 ก.ค. 2563)สพป. เลย เขต 3 ประชุมคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบลงทุ... (อ่าน 165 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (15 ก.ค. 2563)สพป. เลย เขต 3 ประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำวีดีทัศน์ (อ่าน 70 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (13 ก.ค. 2563)สพป.เลย เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวีดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย 3 ประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเ... (อ่าน 173 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (02 ก.ค. 2563)สพป.เลย เขต 3 ประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศ ทั้ง 11 ด้าน และการรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ของ สพป.เลย 3
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.เลย เขต 3 ประชุมการติดตามและประมินผล มาตรฐานเขต... (อ่าน 206 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 (29 มิ.ย. 2563)สพป.เลย เขต 3 ประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 17
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวยอดนิยมในหมวด
 สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองนักเรียนยากจน
11 มี.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมประชุม video Conference
16 มิ.ย. 2563
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่2/2559
03 ธ.ค. 2559
 ประชุมปรับเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ
05 พ.ค. 2563
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
03 ธ.ค. 2559
ทั้งหมด