_PRINT 


ข่าว : ประชุมปรับเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ
ประชุมปรับเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ
สพป.เลย เขต 3 ประชุมการปรับเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ 
วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายวิรัตน์  พุทธทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมการปรับเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ  ครั้งที่1/2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเกลี่ยอัตรากำลังที่เกินเกณฑ์ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ไปยังสถานศึกษาที่มีอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ โดยมีสิบเอกมงคล  ศรนวล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมภูลมโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3
อ่าน 1603 ครั้ง
วันที่ 05 พฤษภาคม 2563
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:30:38:AM