_PRINT 


ข่าว : ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา
ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.เลย เขต 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2563 
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563  นายวิรัตน์  พุทธทองศรี  รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2563  เพื่อปรึกษาข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมภูสวนทราย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3
อ่าน 329 ครั้ง
วันที่ 31 มกราคม 2563
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:54:43:AM