_PRINT 


ข่าว : ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการสอบ o-net
ประชุมคณะกรรมการ
สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการสอบ 0-net ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่  28  มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายวิรัตน์  พุทธทองศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง การดำเนินการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 กำหนดการสอบ ในวันที่ 1 และ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยมีคณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบ  คณะกรรมการระดับสนามสอบ  อำเภอด่านซ้าย  อำเภอนาแห้ว และอำเภอภูเรือ เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมภูลมโล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3
อ่าน 513 ครั้ง
วันที่ 28 มกราคม 2563
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:19:24:PM