_PRINT 


ข่าว : การอบรมเจ้าหน้าที่การเงิน และพัสดุ
การอบรมเจ้าหน้าที่การเงิน
สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเจ้าหน้าที่การเงิน  บัญชีและพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัด
วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.  นายพิสุทธิ์  แสนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่การเงิน  บัญชีและพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงิน ของสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับวิธีปฏิบัติงานด้านการเงินได้อย่างถูกต้อง และให้ผู้เข้าร่วมอบรมเสนอแนะปัญหา และอุปสรรค แนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานด้านการเงิน  บัญชี และพัสดุ โดยมีนางสาวอมราพร  สุขมีศรี เจ้าหน้าที่การคลังจังหวัดเลย มาเป็นวิทยากรบรรยาย ในการอบรมครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วม จำนวน 108 คน ณ ห้องประชุมภูลมโล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3
อ่าน 452 ครั้ง
วันที่ 11 กันยายน 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:42:23:PM