_PRINT 


ข่าว : ประชุมคณะกรรมการ กตปน. ครั้งที่ 5/2562
ประชุมคณะกรรมการ
สพป.เลย เขต 3 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 5/2562 
วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายพิสุทธิ์  แสนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 5/2562  เรื่องการจัดงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 ใช้ชื่อว่า "งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2562"ในระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่  12-14 ธันวาคม 2562  ณ จังหวัดศรีสะเกษ และในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่  8-11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยมีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  คณะกรรมการ อนุ ก.ต.ป.น. ผู้อำนวยการกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูลมโล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3
อ่าน 349 ครั้ง
วันที่ 27 สิงหาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:27:52:PM