_PRINT 


ข่าว : ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 -2565
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายพิสุทธิ์  แสนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 -2565  เพื่อเป็นการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นรูปธรรม  มีความชัดเจน และเป็นการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูสวนทราย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3
อ่าน 388 ครั้ง
วันที่ 26 สิงหาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:05:50:AM