_PRINT 


ข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ครูผู้สอนได้มีเทคนิคการสอนอย่างเข้าใจและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ครูได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการอบรมในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 อบรม วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จำนวน 54 คน และรุ่นที่ 2  วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จำนวน 54 คน ณ ห้องประชุมภูลมโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3
อ่าน 346 ครั้ง
วันที่ 23 สิงหาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:54:32:PM