_PRINT 


ข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์
อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ offline ณ ห้องประชุมภูลมโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศีกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาจัดทำโปรแกรมแบบฟอร์ม อิเล็กทรอนิกส์ Application อ่านข้อมูลที่ปรากฏหน้าบัตรประชาชนลงในแบบฟอร์มคำขอรับบริการ ต่างๆของสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการในปีการศึาษา 2562 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 108 คน ณ ห้องประชุมภูลมโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

ข่าวโดย : เอกสิทธิ์์
อ่าน 101 ครั้ง
วันที่ 19 สิงหาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:10:48:AM