_PRINT 


ข่าว : ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนงานแนะแนว
ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนงานแนะแนว
สพป.เลย 3 จัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนงานแนะแนว เพื่อการศึกษาต่อและมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายพิสุทธิ์  แสนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนว เพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2562  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ได้มีการส่งเสริมการสอนเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษา เพื่อสานฝันอาชีพเด็กไทยก้าวไกล สู่สากล ผ่านการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและมีงานทำ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของนโยบายดังกล่าว จึงจัดการประชุมปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนการแนะแนว เพื่อการศึกษาต่อและมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้ครูแนะแนวในการดำเนินการทดสอบความถนัดทางอาชีพของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยมีบุคลากรจากหน่วยพัฒนาครู Getupteracher และศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 3  เป็นวิทยากร  ในการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้มีครูที่รับผิดชอบงานแนะแนว ในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูลมโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3
อ่าน 540 ครั้ง
วันที่ 16 สิงหาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:01:10:AM