_PRINT 


ข่าว : การประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับกลุ่มจังหวัด
การประกวดโครงงานคุณธรรม
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายพิสุทธิ์  แสนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับกลุ่มจังหวัด  กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย จังหวัดเลย  จังหวัดหนองบัวลำภู  จังหวัดชัยภูมิ เพื่อคัดเลือกตัวแทนโครงงานคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ไปร่วมแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในกิจกรรมโครงงานคุณธรรม  จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติ เพื่อรับรางวัลจากมูลนิธิพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  ในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันจาก  สพป.เลย เขต 1-3 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1-2 สพป.ชัยภูมิ เขต 1-3  สพม. 19  และสพม.30 แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา คัดเลือกตัวแทนกลุ่มจังหวัดไปแข่งขัน จำนวน 4 ทีม และระดับมัธยมศึกษา คัดเลือกตัวแทนกลุ่มจังหวัดไปแข่งขัน จำนวน 5 ทีม  โดยการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมภูลมโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3
อ่าน 380 ครั้ง
วันที่ 01 สิงหาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:52:55:PM