_PRINT 


ข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 28 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ" 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ" ระดับประถมศึกษาสำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และสามารถนำความรู้ไปจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ได้อย่างมีคุณภาพ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบไปด้วย ผู้บริหาร ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 84 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคุณครูวชิราวรรณ เทียมทัน โรงเรียนเมืองเลย คุณครูนที เลิศคอนสาร โรงเรียนบ้านสะพานหิน คุณครูชลธิชา วงศ์ธิเบศร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ซึ่งเป็นทีมงาน ของ สสวท. ระหว่าววันที่ 28-29 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมภูลมโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ข่าวโดย : เอกสิทธิ์
อ่าน 657 ครั้ง
วันที่ 29 กรกฎาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:05:06:PM