_PRINT 


ข่าว : สพป.เลย เขต 3 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
สพป.เลย
  
 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. นายพิสุทธิ์  แสนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 นำคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร  นักเรียน ได้ศึกษาเรียรู้แนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมถึงได้มีส่วนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ได้แก่ ไม้มะค่า และไม้สัก จำนวน 400 ต้น ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3
อ่าน 287 ครั้ง
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 16:47:30:PM