_PRINT 


ข่าว : ประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
   วันที่ 25 ธ.ค. 2561 เวลา 09.00 นายพิสุทธิ์  แสนเมือง  ผอ.สพป เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ณ ห้องประชุมภูลมโล  สพป.เลย เขต 3
    ตามนโยบาย ของนายกรัฐมนตรี เรื่องโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) เน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบมีความพร้อมให้บริการการศึกษา เป็นศูนย์รวมแหล่งความรู้ของชุมชน  สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่  
    โดย สพป.เลย เขต 3 ได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ดำเนินงานในระดับอำเภอ เพื่อพิจารณากลั่นกรองรายชื่อโรงเรียนตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพ โดยได้รับเกียรติ จาก นายอำเภอด่านซ้าย  นายอำเภอภูเรือ นายอำเภอนาแห้ว  และหน่วยงานการศึกษา ศึกษานิเทศ และเจ้าหน้าที่ สพป.เลย เขต 3 ร่วมประชุมในครั้งนี้

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3
อ่าน 630 ครั้ง
วันที่ 25 ธันวาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:42:47:AM