ITA-2019

ช่องทางสื่อสาร
หนังสือพิมพ์
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์

น่าปรับปรุง
พอใช้ได้
น่าสนใจ
มีความหลากหลายผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 7984
คำแนะนำ: 0
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน

หมวด : กิจกรรมLOEI3


หน้าแรก » กิจกรรมLOEI3 » ประชุมเชิงปฏิบัติการกรอกข้อมูลโรงเรียนสุจริต ประจำปี 2562พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" ประชุมเชิงปฏิบัติการกรอกข้อมูลโรงเรียนสุจริต ประจำปี 2562 "
ประชุมเชิงปฏิบัติการกรอกข้อมูลโรงเรียนสุจริต ประจำปี 2562
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกรอกข้อมูลโรงเรียนสุจริต และรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2562
 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายประพัตร์  อ่ำนาเพียง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกรอกข้อมูลโรงเรียนสุจริตและรายงานประเมินตนเอง ตามมาตรฐานโรงเรียนสุจริต ประจำปี 2562 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนทุกคนมีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  เสมอภาคและเป็นธรรม และเพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการขยายตัวของเครือข่ายโรงเรียนสุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียน นักเรียนของโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนสุจริต ประจำปี 2562 โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 107 คน ณ ห้องประชุมภูลมโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3 
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 10:57:31 น.
อ่าน 500 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)

อัลบั้มภาพประกอบ : ประชุมเชิงปฏิบัติการกรอกข้อมูลโรงเรียนสุจริต ประจำปี 2562

ข่าวล่าสุด
 สพป.เลย เขต 3 ประชุมประธาน...
21 ก.พ. 2563
 ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภ...
19 ก.พ. 2563
 ประชุมคณะกรรมการประเมินควา...
11 ก.พ. 2563
 ประชุมชี้แจงการจัดตั้งศูนย...
04 ก.พ. 2563
 ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพ...
31 ม.ค. 2563
ทั้งหมด

ข่าวยอดนิยม
 สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงป...
11 มี.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมประ...
03 ธ.ค. 2559
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมกิจกรรมร...
03 ธ.ค. 2559
 สพป.ลย.3 จัดงานทำบุญสำนัก...
08 ม.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิ...
27 มี.ค. 2560
ทั้งหมด