ITA-2019

ช่องทางสื่อสาร
หนังสือพิมพ์
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์

น่าปรับปรุง
พอใช้ได้
น่าสนใจ
มีความหลากหลายผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 9802
คำแนะนำ: 0
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน

ข่าวประชาสัมพันธ์


หน้าแรก กิจกรรมLOEI3 :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 สพป.เลย 3 ประชุมแผนการดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียน 12 รูป มาใหม่ อ่าน 108 ครั้ง108030 มี.ค. 2563
 สพป.เลย 3 จัดประชุมคณะทำงาน จัดทำคู่มือเรียนรวม 16 รูป อ่าน 198 ครั้ง198019 มี.ค. 2563
 อมรมเชิงปฏิบัติการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" 12 รูป อ่าน 179 ครั้ง179013 มี.ค. 2563
 ประชุมการการถอดบทเรียน ด้วยนวัตกรรม PBL และ PLC ปี... 14 รูป อ่าน 182 ครั้ง182006 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการตรวจข้อสอบ NT  10 รูป อ่าน 198 ครั้ง198005 มี.ค. 2563
 ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา 1/2563 10 รูป อ่าน 54 ครั้ง54004 มี.ค. 2563
 ประชุมกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.3 8 รูป อ่าน 290 ครั้ง290028 ก.พ. 2563
 สพป.เลย เขต 3 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด 10 รูป อ่าน 278 ครั้ง278021 ก.พ. 2563
 ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 25... 12 รูป อ่าน 242 ครั้ง242019 ก.พ. 2563
 ประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการและการเขีย... 16 รูป อ่าน 335 ครั้ง335011 ก.พ. 2563
ทั้งหมด
 

ข่าวยอดนิยม
 สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองนักเรียนยากจน 36 รูป อ่าน 2094 ครั้ง11 มี.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่2/... 8 รูป อ่าน 1480 ครั้ง03 ธ.ค. 2559
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี 8 รูป อ่าน 1180 ครั้ง03 ธ.ค. 2559
 สพป.ลย.3 จัดงานทำบุญสำนักงานแห่งใหม่  14 รูป อ่าน 994 ครั้ง08 ม.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"ยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้าง... 18 รูป อ่าน 813 ครั้ง27 มี.ค. 2560
 การจัดงานวันครู 14 รูป อ่าน 796 ครั้ง17 ม.ค. 2562
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ" 10 รูป อ่าน 719 ครั้ง29 ก.ค. 2562
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทส... 8 รูป อ่าน 705 ครั้ง03 ธ.ค. 2559
 สพป.เลย เขต 3 ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน ก.ค.ศ. ... 8 รูป อ่าน 695 ครั้ง03 ธ.ค. 2559
 ประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 14 รูป อ่าน 652 ครั้ง25 ธ.ค. 2561