ITA-2019

ช่องทางสื่อสาร
หนังสือพิมพ์
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์

น่าปรับปรุง
พอใช้ได้
น่าสนใจ
มีความหลากหลายผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 7875
คำแนะนำ: 0
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน

ข่าวประชาสัมพันธ์


หน้าแรก กิจกรรมLOEI3 :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 สพป.เลย เขต 3 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด 10 รูป มาใหม่ อ่าน 112 ครั้ง112021 ก.พ. 2563
 ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 25... 12 รูป มาใหม่ อ่าน 96 ครั้ง96019 ก.พ. 2563
 ประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการและการเขีย... 16 รูป อ่าน 234 ครั้ง234011 ก.พ. 2563
 ประชุมชี้แจงการจัดตั้งศูนย์ระบบการประชุมออนไลน์  8 รูป อ่าน 211 ครั้ง211004 ก.พ. 2563
 ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา 8 รูป อ่าน 184 ครั้ง184031 ม.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการสอบ o-net 16 รูป อ่าน 320 ครั้ง320028 ม.ค. 2563
 ประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณ 2563 งบลงทุน  8 รูป อ่าน 233 ครั้ง233024 ม.ค. 2563
 สพป.เลย เขต 3 จัดงานวันครู ประจำปี 2563 10 รูป อ่าน 221 ครั้ง221017 ม.ค. 2563
 กีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2562 8 รูป อ่าน 271 ครั้ง271009 ม.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันวิชาการระดับนาน... 8 รูป อ่าน 186 ครั้ง186007 ม.ค. 2563
ทั้งหมด
 

ข่าวยอดนิยม
 สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองนักเรียนยากจน 36 รูป อ่าน 1853 ครั้ง11 มี.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่2/... 8 รูป อ่าน 1455 ครั้ง03 ธ.ค. 2559
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี 8 รูป อ่าน 1141 ครั้ง03 ธ.ค. 2559
 สพป.ลย.3 จัดงานทำบุญสำนักงานแห่งใหม่  14 รูป อ่าน 966 ครั้ง08 ม.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"ยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้าง... 18 รูป อ่าน 801 ครั้ง27 มี.ค. 2560
 การจัดงานวันครู 14 รูป อ่าน 769 ครั้ง17 ม.ค. 2562
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทส... 8 รูป อ่าน 673 ครั้ง03 ธ.ค. 2559
 สพป.เลย เขต 3 ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน ก.ค.ศ. ... 8 รูป อ่าน 667 ครั้ง03 ธ.ค. 2559
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ" 10 รูป อ่าน 658 ครั้ง29 ก.ค. 2562
 ประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 14 รูป อ่าน 628 ครั้ง25 ธ.ค. 2561