ITA-2019

 
ช่องทางสื่อสาร
FB-LOEI3
สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์

น่าปรับปรุง
พอใช้ได้
น่าสนใจ
มีความหลากหลายผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 522
คำแนะนำ: 0
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน

ข่าวประชาสัมพันธ์


หน้าแรก กิจกรรมLOEI3 :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 การอบรมการยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญผ่านระบบ อิเล็ก... 10 รูป มาใหม่ อ่าน 121 ครั้ง121011 มิ.ย. 2562
 อบเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษาปฐมวัย 7 รูป มาใหม่ อ่าน 78 ครั้ง78010 มิ.ย. 2562
 การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธา... 14 รูป อ่าน 151 ครั้ง151007 มิ.ย. 2562
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมงานพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรร... 8 รูป อ่าน 145 ครั้ง145003 มิ.ย. 2562
 การประชุม คณะกรรมการ Coaching  12 รูป อ่าน 106 ครั้ง106029 พ.ค. 2562
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ปี 25... 14 รูป อ่าน 150 ครั้ง150029 พ.ค. 2562
 การประชุมการดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่าน 8 รูป อ่าน 145 ครั้ง145028 พ.ค. 2562
 อบรม ปฐมนิเทศ และหลักสูตรพัฒนา ครูผู้ช่วย 8 รูป อ่าน 195 ครั้ง195014 พ.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการ กตปน. ครั้งที่ 2/2562 8 รูป อ่าน 152 ครั้ง152013 พ.ค. 2562
 สพป.เลย เขต 3 อบรมหลักสูตรการขับเคลื่อนต้านทุจริตศ... 8 รูป อ่าน 191 ครั้ง191010 พ.ค. 2562
ทั้งหมด
 

ข่าวยอดนิยม
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่2/... 8 รูป อ่าน 1265 ครั้ง03 ธ.ค. 2559
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี 8 รูป อ่าน 973 ครั้ง03 ธ.ค. 2559
 สพป.ลย.3 จัดงานทำบุญสำนักงานแห่งใหม่  14 รูป อ่าน 829 ครั้ง08 ม.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองนักเรียนยากจน 36 รูป อ่าน 824 ครั้ง11 มี.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"ยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้าง... 18 รูป อ่าน 718 ครั้ง27 มี.ค. 2560
 การจัดงานวันครู 14 รูป อ่าน 612 ครั้ง17 ม.ค. 2562
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทส... 8 รูป อ่าน 519 ครั้ง03 ธ.ค. 2559
 สพป.เลย เขต 3 ออกตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเพล... 8 รูป อ่าน 517 ครั้ง28 เม.ย. 2560
 ประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 14 รูป อ่าน 511 ครั้ง25 ธ.ค. 2561
 สพป.เลย เขต 3 ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน ก.ค.ศ. ... 8 รูป อ่าน 509 ครั้ง03 ธ.ค. 2559