ITA-2019

ช่องทางสื่อสาร
หนังสือพิมพ์
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์

น่าปรับปรุง
พอใช้ได้
น่าสนใจ
มีความหลากหลายผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 13279
คำแนะนำ: 0
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน

ข่าวประชาสัมพันธ์


หน้าแรก กิจกรรมLOEI3 :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 สพป.เลย 3 ประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเ... 14 รูป มาใหม่ อ่าน 42 ครั้ง42002 ก.ค. 2563
 สพป.เลย เขต 3 ประชุมการติดตามและประมินผล มาตรฐานเขต... 12 รูป มาใหม่ อ่าน 83 ครั้ง83029 มิ.ย. 2563
 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบ... 12 รูป มาใหม่ อ่าน 138 ครั้ง138026 มิ.ย. 2563
 สพป.เลย เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่3/2... 12 รูป อ่าน 158 ครั้ง158025 มิ.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราช... 18 รูป อ่าน 103 ครั้ง103024 มิ.ย. 2563
 ประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียน 14 รูป อ่าน 172 ครั้ง172022 มิ.ย. 2563
 สพป.เลย เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 3... 16 รูป อ่าน 143 ครั้ง143019 มิ.ย. 2563
 สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่การเ... 8 รูป อ่าน 147 ครั้ง147019 มิ.ย. 2563
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมประชุม video Conference  8 รูป อ่าน 2505 ครั้ง2505016 มิ.ย. 2563
 สพป.เลย เขต 3 ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 10 รูป อ่าน 206 ครั้ง206015 มิ.ย. 2563
ทั้งหมด
 

ข่าวยอดนิยม
 สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองนักเรียนยากจน 36 รูป อ่าน 2834 ครั้ง11 มี.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมประชุม video Conference  8 รูป อ่าน 2505 ครั้ง16 มิ.ย. 2563
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่2/... 8 รูป อ่าน 1553 ครั้ง03 ธ.ค. 2559
 ประชุมปรับเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ 10 รูป อ่าน 1491 ครั้ง05 พ.ค. 2563
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี 8 รูป อ่าน 1258 ครั้ง03 ธ.ค. 2559
 สพป.ลย.3 จัดงานทำบุญสำนักงานแห่งใหม่  14 รูป อ่าน 1066 ครั้ง08 ม.ค. 2560
 การจัดงานวันครู 14 รูป อ่าน 858 ครั้ง17 ม.ค. 2562
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"ยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้าง... 18 รูป อ่าน 853 ครั้ง27 มี.ค. 2560
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ" 10 รูป อ่าน 845 ครั้ง29 ก.ค. 2562
 สพป.เลย เขต 3 อบรมหลักสูตรการขับเคลื่อนต้านทุจริตศึกษา 8 รูป อ่าน 821 ครั้ง10 พ.ค. 2562