ITA-2019

ช่องทางสื่อสาร
FB-LOEI3
หนังสือพิมพ์
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์

น่าปรับปรุง
พอใช้ได้
น่าสนใจ
มีความหลากหลายผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 2669
คำแนะนำ: 0
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน

ข่าวประชาสัมพันธ์


หน้าแรก กิจกรรมLOEI3 :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 8 รูป มาใหม่ อ่าน 78 ครั้ง78016 ต.ค. 2562
 สพป.เลย 3 ร่วมงานพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล 13 ตุลาคม 6 รูป มาใหม่ อ่าน 97 ครั้ง97013 ต.ค. 2562
 สพป.เลย 3 จัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 256... 10 รูป มาใหม่ อ่าน 205 ครั้ง205011 ต.ค. 2562
 สพป.เลย 3 ประชุมแผนการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 8 รูป อ่าน 191 ครั้ง191003 ต.ค. 2562
 สพป.ลย 3 ออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา... 8 รูป อ่าน 50 ครั้ง50030 ก.ย. 2562
 อบรมเชิงปฏิบัติการ บ้านวิทยาศาสตร์น้อย 10 รูป อ่าน 167 ครั้ง167023 ก.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินคุณภาพภายใน 8 รูป อ่าน 167 ครั้ง167020 ก.ย. 2562
 ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส... 8 รูป อ่าน 212 ครั้ง212015 ก.ย. 2562
 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการทำสื่อเพื่อพัฒนานักเรียน 12 รูป อ่าน 89 ครั้ง89014 ก.ย. 2562
 การอบรมเจ้าหน้าที่การเงิน และพัสดุ 8 รูป อ่าน 296 ครั้ง296011 ก.ย. 2562
ทั้งหมด
 

ข่าวยอดนิยม
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่2/... 8 รูป อ่าน 1348 ครั้ง03 ธ.ค. 2559
 สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองนักเรียนยากจน 36 รูป อ่าน 1242 ครั้ง11 มี.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี 8 รูป อ่าน 1051 ครั้ง03 ธ.ค. 2559
 สพป.ลย.3 จัดงานทำบุญสำนักงานแห่งใหม่  14 รูป อ่าน 885 ครั้ง08 ม.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"ยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้าง... 18 รูป อ่าน 755 ครั้ง27 มี.ค. 2560
 การจัดงานวันครู 14 รูป อ่าน 675 ครั้ง17 ม.ค. 2562
 สพป.เลย เขต 3 ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน ก.ค.ศ. ... 8 รูป อ่าน 587 ครั้ง03 ธ.ค. 2559
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทส... 8 รูป อ่าน 583 ครั้ง03 ธ.ค. 2559
 ประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 14 รูป อ่าน 559 ครั้ง25 ธ.ค. 2561
 สพป.เลย เขต 3 ออกตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเพล... 8 รูป อ่าน 544 ครั้ง28 เม.ย. 2560