ITA-2019

 
ช่องทางสื่อสาร
FB-LOEI3
สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์

น่าปรับปรุง
พอใช้ได้
น่าสนใจ
มีความหลากหลายผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 522
คำแนะนำ: 0
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน
ความเห็นที่ผ่านมา

· ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์ (ผลสำรวจ - 522 ผู้แสดงความเห็น)
· ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์ (ผลสำรวจ - 1 ผู้แสดงความเห็น)