ITA-2019

ช่องทางสื่อสาร
หนังสือพิมพ์
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์

น่าปรับปรุง
พอใช้ได้
น่าสนใจ
มีความหลากหลาย



ผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 13278
คำแนะนำ: 0
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน
 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต





การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงสุจริต
   1.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
   2. กลุ่มอำนายการ
   3.กลุ่มบริหารงานบุคคล
  4.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  5.กลุ่มนโยบายและแผน
  6.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  7.หน่วยตรวจสอบภายใน
  8.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  9 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์









สงวนลิขสิทธิ์โดย © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2019-05-31 (473 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]