ITA-2019

 
ช่องทางสื่อสาร
FB-LOEI3
สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์

น่าปรับปรุง
พอใช้ได้
น่าสนใจ
มีความหลากหลายผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 522
คำแนะนำ: 0
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากกรบุคค

   แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปีงบประมาณ 2562-2564
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมายการบริหารบุคคลและพัสดุสพป.ลย.3 ปีงบประมาณ 2561
   การรายงานผลดำเนินโครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามหลักเกรฑ์และวิธีการประเมินวิทยะฐานะแนวใหม่(ว21/2560)การใช้งานlogkbook teacherและระบบ Tepe Online สพป.ลย.3 ปีงบประมาณ2561
 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2019-05-30 (27 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]