ITA-2019

ช่องทางสื่อสาร
หนังสือพิมพ์
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์

น่าปรับปรุง
พอใช้ได้
น่าสนใจ
มีความหลากหลายผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 13279
คำแนะนำ: 0
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3: เนื้อหาสาระ


แสดงเนื้อหาสาระที่มีใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3:


เนื้อหาสาระที่มีการจำแนกตามประเภทของเรื่อง


 ข้อมูลพื้นฐาน 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 แผนดำเนินงาน 
 ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
 การปฏิบัติงาน 
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือหาพัสดุ 
 การบริหารและการพัฒนาทัพยากรบุคคล 
 การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต 
 เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร 
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุริต 
 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม 
 การให้บริการ 


เนื้อหาสาระที่ไม่มีการจำแนกประเภท