ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนระ

แผนปฏิบัตการประจำปี 2554

การรายงานผลการดำเนินงาน 2559

แผนปฏิบัตการประจำปี 2555

การรายงานผลการดำเนินงาน 2560

แผนปฏิบัตการประจำปี 2556

 

แผนปฏิบัตการประจำปี 2557

 

แผนปฏิบัตการประจำปี 2558

 

แผนปฏิบัตการประจำปี 2559

 

แผนปฏิบัตการประจำปี 2560

 

แผนปฏิบัตการประจำปี 2561

 

แผนปฏิบัตการประจำปี 2562

 

 

 

 

 
   

นราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859